Skip to main content

Frågor och svar

Här tar vi upp många av de frågor som vi tror kan dyka upp hos dig som hyresgäst. Frågorna uppdateras löpande under projektet.

VARFÖR SKA HUSET RENOVERAS?

Sturegatan 31 byggdes 1937 och är i stort behov av en ordentlig renovering. När Förvaltaren köpte huset 2013 hade vissa mindre renoveringar gjorts, men efter
mer än 80 år är byggnadsdelar som avloppstammar, vatten- och elledningar rejält slitna. De behöver bytas för att klara ett bekymmersfritt boende. 

Även kök och badrum behöver moderniseras för att hålla i många år framöver. Dessutom behöver huset bli mer energieffektivt för att möta dagens miljökrav. När vi lyfter miljöstandarden innebär det en lägre energiförbrukning, bättre inomhusluft och en jämnare värme.Målet med renoveringen är att kunna erbjuda ett bra boende för både dig och framtidens sundbybergare. Det är bara möjligt med en ordentlig renovering.

NÄR STARTAR RENOVERINGEN?

Du hittar den aktuella tidplanen här.

NÄR BLIR RENOVERINGEN KLAR?

Vi beräknar att renoveringen blir klar 12-14 månader efter byggstart. 

VARFÖR RENOVERAS INTE RIKTIGT ALLT?

Tak, fönster och undercentral har redan renoverats i närtid och är därför i gott skick.

VARFÖR HÖJS HYRAN?

Normalt underhåll av fastigheten som exempelvis byte av belysning eller en uppgraderad lekplats ingår i hyran. Att renovera en hel fastighet är ett mycket kostsamt projekt som inte skulle gå att genomföra utan att höja hyran. I Sverige tillämpar vi ett så kallat bruksvärdessystem för hyran, där högre standard också ger en högre
hyra. Efter renoveringen får fastigheten o ch din lägenhet en högre standard – och därmed
en högre hyra.

HUR SÄTTS DEN NYA HYRAN?

Vi har förhandlat med Hyresgästföreningen och tillsammans kommit överens om de nya hyresnivåerna, baserat på standard, skick och läge.

VILKEN HYRA FÅR JAG?

Din nya hyra kommer att stå med i informationen du får inför flytten till din tillfälliga lägenhet. Här nedanför ser du ungefärliga hyresintervall fördelat på renoveringsnivå och lägenhetsstorlek.

BAS

STORLEK HYRESINTERVALL
1 rum och kök 5 700 kr - 6 100 kr 
2 rum och kök 6 700 kr -7 100 kr
3 rum och kök 9 200 kr - 9 700 kr
5 rum och kök 13 000 kr - 13 100 kr

 

PLUS

STORLEK HYRESINTERVALL
1 rum och kök 5 800 kr - 6 200 kr 
2 rum och kök 6 800 kr -7300 kr
3 rum och kök 9 400 kr -10 000 kr
5 rum och kök 13 300 kr - 13 400 kr

 

KAN JAG BO KVAR UNDER RENOVERINGEN?

Du kommer inte att kunna bo kvar under renoveringen eftersom hela huset kommer vara en byggarbetsplats.

GÅR DET ATT FÅ FÖRTUR PÅ DE NYA LÄGENHETERNA?

Nej. Lägenheterna kommer hyras ut via vår vanliga kö och du behöver då söka med hjälp av dina köpoäng.

VAD HÄNDER MED MIG SOM HAR ETT KORTTIDSKONTRAKT?

När kontraktet löper ut så får du med korttidskontrakt flytta ut, precis som ditt kontrakt anger. Ibland kan ditt kontrakt dock förlängas, beroende
på när renoveringen startar.

VAD HÄNDER MED GÅRDEN?

Vi planerar att flytta sopkärlen/miljöhuset till gården. På så vis blir det enkelt att både lämna och hämta sopor.

VAD HÄNDER MED INTERNET, TV OCH TELEFONI?

Efter renoveringen får du Sundbybergs stadsnät. De erbjuder ett öppet nät med många leverantörer som konkurrerar. Du får på så sätt stor valfrihet
och kan enkelt byta leverantör. Har du frågor om hur Sundbybergs stadsnät fungerar kan du läsa mer på sundbybergsstadsnat.se eller
ringa deras kundtjänst på 08-706 91 35. Vi återkommer också med mer information om detta innan det är dags för återflytt.

HUR FUNGERAR INDIVIDUELL MÄTNING AV EL OCH VATTEN? 

Under renoveringen kommer fastigheten att förberedas för individuell mätning av el och vatten. När du flyttar tillbaka kommer du alltså bara att betala för
den el och det vatten du använder. På så vis får du en bättre överblick över din förbrukning och du kan lättare påverka dina månadskostnader. Du kommer få
mer information om den individuella mätningen när du flyttar tillbaka.

VAD HÄNDER MED PARKERINGEN?

Som vi meddelade tidigare kommer parkeringen på  gården att påverkas. Vi återkommer självklart till dig som har en parkeringsplats så fort vi vet mer.