Frågor och svar

Såg, hammare, spik och en måttstock placerat på ett vit träbord.

VARFÖR GÖR VI DET HÄR?

Då husen inte har renoverats sedan de byggdes 1971 så behöver vi modernisera, förlänga och säkra fastigheten för många år framåt. 

Vi kommer också bygga om befintliga lokaler till moderna lägenheter samt bygga om gård och renovera garaget.

HUR KOMMER DU SOM HYRESGÄST BERÖRAS AV DETTA?

I samband med ombyggnationerna så kommer du märka av att det är en hel del verksamhet igång. Du får räkna med buller och en del oljud från grävmaskiner under dagtid. Du kommer också upptäcka att det är en hel del personal på plats såsom installatörer, byggnadsarbetare, trädgårdsmästare och
underleverantörer under projektets gång.

KOMMER HYRAN ATT FÖRÄNDRAS?

Hyran kommer inte att höjas utöver den årliga hyreshöjningen.