Skip to main content

Frågor och svar

VARFÖR GÖR VI DET HÄR?

Då husen inte har renoverats sedan de byggdes 1971 så behöver vi modernisera, förlänga och säkra fastigheten för många år framåt. 

Vi kommer också bygga om befintliga lokaler till moderna lägenheter samt bygga om gård och renovera garaget.

HUR KOMMER DU SOM HYRESGÄST BERÖRAS AV DETTA?

I samband med ombyggnationerna så kommer du märka av att det är en hel del verksamhet igång. Du får räkna med buller och en del oljud från grävmaskiner under dagtid. Du kommer också upptäcka att det är en hel del personal på plats såsom installatörer, byggnadsarbetare, trädgårdsmästare och underleverantörer under projektets gång.

KOMMER HYRAN ATT FÖRÄNDRAS?

Det kan bli en viss justering av hyran i samband med de åtgärder vi genomför.
Förhandlingar pågår just nu med hyresgästföreningen och vi återkommer så snart vi vet mer.

SANERINGSARBETE PÅ BALKONGER

VARFÖR SKA BALKONGERNA SANERAS?

Användningen av PCB i fogmassor och golvmassor var vanlig under 1960-talet men ska inte längre finnas i våra hus. Både PCB och asbest är skadliga för miljön och behöver därför tas bort. För dig som hyresgäst är saneringen helt ofarlig.

HUR GÅR SANERINGEN TILL?

En sanering av PCB och asbest utförs alltid av ett certifierat företag. Under sanering skyddas både de som arbetar och boende genom till exempel daglig uppsamling av damm, tätning av ventilationer och skyddstäckning av arbetsytor. Allt avfall samlas upp och fraktas bort i godkända kärl och plastsäckar.

BEHÖVER JAG GÖRA NÅGOT?

Du behöver rensa din balkong så att den är tom när arbetet sätter igång. Enstaka möbler kan dock stå kvar, entreprenören plastar in dem. En container kommer ställas utanför ditt trapphus innan arbetet drar igång. Där kan du slänga exempelvis stoppade möbler, krukor och hyllor. Farligt avfall (batterier, sprayburkar, färgrester, ljuskällor, teknikprodukter m.m.) får inte läggas i containern.

Under saneringen får ingen vistas på balkongerna. Entreprenören kommer spärra dörrarna ut på balkongen under tiden arbetena pågår.

Det kan bli en del oljud i perioder. Vi tackar för ditt tålamod och hoppas att arbetet inte stör allt för mycket.

PRELIMINÄR TIDSPLAN

Arbetet kommer ske i fyra etapper och pågå in på 2022. Entreprenören informerar om när saneringen sätter igång på din balkong cirka två veckor före start.

Arbetstiden är mellan cirka 08.00-17.00. Byggställningar kommer sättas upp cirka en vecka före start. Se preliminära tider nedan.

Hus 1:  Nummer 5, 7, 9  april- juni  
Hus 2:  Nummer 11, 13, 15  juni- augusti
Hus 3:  Nummer 17, 19, 21  augusti- oktober
Hus 4:  Nummer 23, 25, 27  oktober- december
Hus 5:  Nummer 29-47   december- april 2022

HUR LÅNG TID TAR ARBETET PÅ MIN BALKONG?

Arbetet på varje balkong tar dessvärre lite längre tid än vad man först beräknat. Entreprenören jobbar med flera balkonger samtidigt så att alla moment ska bli klara i samma vända. Det gör att det tar lite längre tid. Vi räknar med att arbetet tar cirka 4-6 veckor per balkong. 

HUR SER BALKONGEN UT EFTER ARBETET?

Efter arbetet har balkongen fått en uppfräschning med nya balkongskivor och nymålade väggar.

HAR DU FRÅGOR?

Varmt välkommen att kontakta projektet via mejl på orienteraren@forvaltaren.se. Du kan även ringa till projektsamordnare Tina Ottosson på tel 08 706 90 80.