Projektinfo arkiv

Projektinformation

 • Färdigrenoverat i Storgaraget

  Hej. Renoveringen av Storgaraget är nu klar och alla har fått sina nya, numrerade platser. Vi vill särskilt tacka dig som direkt berörts för ditt tålamod med byggstök och senarelagd tidplan.

  Läs mer 2020-05-15
 • Trapphuset till Storgaraget stänger 7 januari

  Den 7 januari stänger trapphuset i Storgaraget. Det ska byggas om och förses med en helt ny, glasad entré.

  Läs mer 2019-12-19
 • LEDNINGSARBETE PÅ VACKRA VÄGEN

  Med start måndag den 25 november kommer Besqab att utföra ledningsarbeten vid infarten till Vackra Vägen 14. Arbetet beräknas pågå under cirka en vecka.

  Läs mer 2019-11-25
 • Justering av spiskåpor under vecka 43-50

  Vi har tidigare bytt spiskåpor i ditt hus. Vi behöver nu få tillgång till alla lägenheter och göra några justeringar av kåporna.

  Läs mer 2019-10-23
 • Nytt datum för inflyttning i garaget

  Som vi tidigare berättade om kommer trapphuset i garaget att byggas om och få en helt ny, glasad och trygg entré. Vi har nu fått bygglov och snart drar arbetet igång. Med det kommer också några förändringar i tidplanen

  Läs mer 2019-09-30
 • Nu börjar Beasqb bygga nya husen på Vackra vägen

  Nu har Besqab börjat montera de nya huskropparna som växer upp från grundplattan. Första våningen ovan mark monteras direkt efter semesterperioden, i början av augusti.

  Läs mer 2019-08-14
 • Nyhetsbrev juni 2019

  Först som sist, ett stort tack till dig som under öppet hus i garaget bidrog med värdefulla tips till förbättringar. I det undre garageplanet pågår redan rivningsarbeten som en del av renoveringen.

  Läs mer 2019-06-24
 • Öppet hus 22 maj om nya Storgaraget

  Nu börjar den välbehövliga renoveringen av Storgaraget i din fastighet. Vi planerar för en rad förbättringar - och vill gärna veta hur du vill ha garaget framöver. Vi kommer även att ta ett grepp på entréerna till garaget samt på trädgårdsytan och fasaden vid infarten från Bergdalen.

  Läs mer 2019-05-15
 • Besqab börjar med källarplattan

  Besqab informerar om att det nu börjar hända saker i byggropen vid Vackra vägen/ Friluftsvägen. Just nu håller Besqab på med källarplattan vilket är en relativt tyst del av bostadsbygget.

  Läs mer 2019-05-03
 • Månadsbrev Vackra vägen och Friluftsvägen

  Vi är nu klara med alla arbeten inne i din lägenhet. I månadsskiftet april/maj börjar vi med renoveringen av det nedre garaget. Besqabs nybygge fortsätter som planerat.

  Läs mer 2019-04-08
 • Vi bjuder på lunch - och påminner om elavstängningen

  Vi påminner om att den 26 mars behöver vi stänga av elen på Vackra vägen 12-16 och Friluftsvägen 29-31. Avstängningen är en del i arbetet med att skilja Förvaltarens hus från Besqabs nya hus. Avstängningen tar som mest fyra timmar - förhoppningsvis kortare tid.

  Läs mer 2019-03-20
 • Elavstängning Friluftsvägen 29-31 och Vackra vägen 12-16

  26 mars klockan 10.00-14.00 behöver vi tyvärr stänga av elen i ditt hus. Avstängningen är en del i arbetet med att skilja Förvaltarens hus från Besqabs nya hus.

  Läs mer 2019-03-12
 • Start för pålningsarbeten vecka 10

  För närvarande pågår de sista etapperna av schaktarbete och avslutande arbeten för den nya infartsrampen till Storgaraget.

  Läs mer 2019-02-26
 • Vackra vägen 12-14 Månadsbrev februari 2019

  Det händer mycket med och runt ditt hus just nu. För att underlätta för dig kommer vi månadsvis att sammanfatta de viktigaste förbättringarna i huset och de pågående arbetena i närområdet.

  Läs mer 2019-02-06
 • Friluftsvägen 29-31 Månadsbrev februari 2019

  Det händer mycket med och runt ditt hus just nu. För att underlätta för dig kommer vi månadsvis att sammanfatta de viktigaste förbättringarna i huset och de pågående arbetena i närområdet.

  Läs mer 2019-02-06
 • Garagearbeten påverkar parkeringar

  Under tiden 28-31 januari utförs mindre arbeten med vatten och ventilation i det övre garaget med infart från Bergdalen. Det gör att ett trettiotal parkeringsplatser behöver frigöras under de här dagarna.

  Läs mer 2019-01-24
 • Justering av spiskåpa

  Det har framkommit att spiskåpan blivit monterad för lågt hos vissa av er. Vill du att vi kommer och höjer upp denna så kontakta Robert på 070-999 04 05 (mellan 07:00-16:00) så bokar vi in en tid. Det går även att maila robert.carlsson@sterco.se Vi börjar med port 29 vecka 5.Port 31 vecka 6.

  Läs mer 2019-01-14
 • Vattenledningar till nya bostäder

  Som du säkert vet så bygger Besqab nya bostäder vid Vackra vägen/Friluftsvägen. För att det nya huset ska få vatten och avlopp behöver vi på Sundbyberg Avfall och Vatten AB (SAVAB) nu bygga ut ledningsnätet.

  Läs mer 2019-01-11
 • Info om belysning på gården

  Tyvärr har en kabel skadats i samband med att BESQAB gräver på området. Kabeln går till bland annat gårdsbelysningen som för tillfället ligger nere. BESQAB jobbar på att åtgärda felet så snart som möjligt.

  Läs mer 2018-11-29
 • Besqab - information november 2018

  Måndagen den 19 november t.o.m. torsdagen den 22 oktober kommer vi att utföra asfalteringsarbeten och finjusteringsarbeten på gångbanan bergdalen samt utanför Vackra vägen 12-16. parkering utanför portarna är inte tillgänglig under denna period.

  Läs mer 2018-11-16
 • Besqab - avstängning av sopsugen på Vackra vägen 12-14

  Tisdagen den 23 oktober till och med fredagen den 26 oktober planeras sopnedkasten att vara helt avstängda på Vackra Vägen 12-14 (låghuset) på grund av att sopsugen måste kopplas om.

  Läs mer 2018-10-11
 • Besqab - information september 2018

  Måndagen den 1 oktober till fredag den 5 oktober kommer schaktarbeten utföras för sopsugen utanför portarna på Vackra vägen 12-16.

  Läs mer 2018-10-05
 • Besqab - information augusti 2018

  De förberedande arbetena rullar på som planerat på projektet vid Vackra vägen/Friluftsvägen.

  Läs mer 2018-10-05
 • Besqab - Information om byggnation Vackra Vägen/Friluftsvägen

  Besqab startar nu byggnationen av ett nytt bostadskvarter vid Vackra Vägen/Friluftsvägen.

  Läs mer 2018-10-05
 • Förvaltaren - Nya spiskåpor i kök

  Måndag 15 oktober påbörjar vi byte av spiskåpor i alla lägenheter på Friluftsvägen 29-31 och Vackra vägen 12-16.

  Läs mer 2018-10-04
Tillbaka