Vackra vägen/Friluftsvägen

Flera arbeten på gång samtidigt

Samtidigt som BESQAB bygger nytt genomför vi planerat underhåll och renovering i husen samt garaget på Vackra vägen 12-16 och Friluftsvägen 29-31.

Läs mer om pågående arbeten

 

Förvaltarens underhållsprojekt

Under 2018, 2019 och 2020 utför Förvaltaren ett antal underhållsprojekt i husen på Vackra vägen 12-16 och Friluftsvägen 29-31. 

Om projektet - förvaltaren

Besqabs nybygge

Under 2018-2020 bygger BESQAB 90 nya lägenheter vid korsningen Vackra vägen/Friluftsvägen. 
Om projektet - besqab