Skip to main content

Bo i Ursvik

I Ursvik växer en småstad fram där du aldrig kommer att ha långt till vardagens sysslor och nöjen. I Torghuset bor du mitt i en levande stadsmiljö – men är aldrig långt från naturen.

I Ursviks västra delar, som byggs inom loppet av en tioårsperiod, blir det tätare och mer stadslik bebyggelse än i de östra delarna. Det här kommer att skapa underlag för kommunal och kommersiell service. Gatorna utformas på de gåendes villkor, vilket innebär att alla, barn som vuxna, tryggt kan röra sig mellan hem, skola, arbete och fritidsaktiviteter.

bra kommunikationer med tvärbana och bussar

Västra Ursvik får en väl utbyggd kollektivtrafik med flera busslinjer. Två tvärbanestationer, en på Ursviks torg – precis vid Förvaltarens Torghus – och en i de norra delarna, väntas stå färdiga inom ett par år.

Var du än befinner sig är det aldrig långt till Igelbäckens naturreservat – ett område med vackra stigar och löp- och skidspår som går mellan skog, öppen mark, bergknallar och sänkor. Här bodde människor redan under tidig järnålder, och många av träden har flera hundra år på nacken. Sommar- som vintertid lockar spåren varje år besökare från hela Storstockholm.

grönytor prioriteras

Ursvik ska vara en plats att bo på hela livet. Därför ska det aldrig vara långt till skolor, förskolor, lekplatser, parker och fritidsaktiviteter. Kommunens planer tar hänsyn till en hållbar utveckling där grönytor får en hög prioritet.  

År 2030 beräknas 17 000-22 000 personer bo i Ursvik.