På gång

Du har tillgång till information från flera områden. Om du vill byta område, välj ett nytt i listan

2017-01-13 Trasig hiss på Högklintavägen 19
Idag fick vi besked av vår entreprenör Kone att hissen på Högklintavägen 19, som krånglat en tid, nu är helt ur funktion. Vi har beställt en ny hiss men har i dagsläget inget exakt datum för när den blir driftsatt.
2016-12-22 Stambyten på Skvadronsbacken
Våra hus i Rissne börjar få problem med vattenskador. Därför renoverar vi nu stammar och badrum. Vi tar en hel gård åt gången och avverkar trapphus för trapphus. Arbetet tar cirka 6 veckor i varje lägenhet.
2016-12-19 Vi bygger laddstationer till elbilar
Vi har som övergripande miljömål att vara helt klimatneutrala år 2020. Nu tar vi ytterligare ett steg i miljöarbetet och lägger ner 28 bilspolplatser då de inte lever upp till dagens miljökrav. På de avvecklade spolplatserna kommer vi istället att bygga parkeringsplatser med moderna laddstationer för elbilar.
2016-12-19 Vattenarbete på Logdansvägen 2-26
Det har uppstått ett mindre läckage i en värmeväxlare i undercentralen på Logdansvägen 2-26. Vi arbetar för att lösa problemet inom de närmaste dagarna.
2016-12-16 Omläggning av gångstråken Rissneleden 17-95
I januari kommer vi att påbörja arbetet med omläggning av gångstråken i garaget på Rissneleden 17-95. Om allt går som beräknat är vi klara i mitten av februari.
2016-11-23 Ängsmark planteras på Ateljévägen 18
Med start vecka 47 börjar arbetet med att plantera ängsmark på gaveln vid ateljévägen 18 i Storskogen.
2016-10-28 PCB-sanering Hallonbergen Centrum och Bergshöjden
Med start i slutet av oktober PCB-sanerar vi Hallonbergen Centrums fasad samt ljusgårdarna i garaget tillhörande Bergshöjden 4-66. Arbetet kommer inte påverka hyresgäster mer än att de kan se att arbete pågår.
2016-10-27 Stadsnätet till tre fastigheter
Under november månad påbörjar vi arbetet med att ansluta tre fastigheter till Stadsnätet. Adresserna det berör är Sturegatan 31, Järnvägsgatan 32A-B samt Brunnsgatan 1.
2016-10-27 Byte av ventilation på Mamsellstigen 4
Under november månad byter vi ventilationsaggregat på Mamsellstigen 4. Bytet innebär att de boende kommer att få bättre och friskare luft hemma.
2016-10-25 Relining på Hallonbergsvägen 5-45
Nu utför vi en så kallad relining av avloppsrören på Hallonbergsvägen 5-45. Under arbetets gång behöver vi ett antal dagars tillgång per lägenhet - och vi kommer att behöva stänga av vatten och avlopp under perioder