Skip to main content

På gång

Du har tillgång till information från flera områden. Om du vill byta område, välj ett nytt i listan

2021-09-16 Spelmanshöjden 1-26: Åtgärd vattenläcka
I ett av garagen på Spelmanshöjden upptäcktes i våras ett läckage. Vi har under sommaren utrett läckan och tagit fram ett åtgärdsförslag. Vi kommer inom kort att upphandla en entreprenör som lagar läckan.
2021-09-13 Skvadronsbacken 61-65 och 71-76: Senaste nytt om din gård
Hej! Efter några veckors paus, på grund av försenade leveranser och arbetsmoment som påverkats av regnväder, är gårdsrenoveringen nu återigen i gång.
2021-09-09 Götgatan 14-18: Portkoden på Tulegatan 13 ur bruk
Portkoden på Tulegatan 13 har tagits ur bruk. Därför är det viktigt att du tar med din nyckel när du ska använda porten.
2021-09-09 Rissneleden 17-95 och Skidbacken 4-70: Modernisering av avfallshantering
Det pågår en modernisering av avfallshanteringen i ditt område. Det innebär att nya ledningar läggs ner och att du som bor på Rissneleden eller Skidbacken kommer att få nya sopsugsinkast.
2021-09-08 Skidbacken 32: Röklukt efter brand
Hej! Det har varit en brand i trapphuset på Skidbacken 32. Sanering och återställning pågår.
2021-08-06 Ateljévägen 2-28: Avfallssystemet förbättras
Med start 9 augusti påbörjas arbeten på Ateljévägen för att förbättra nuvarande avfallssystem.
2021-08-02 Skvadronsbacken 81-86: Bättre belysning på gården
Hej! Om ett par veckor kommer vi börja arbeta med belysningen på gården. Arbetet utförs av Örnsbergs El på uppdrag av Förvaltaren.
2021-07-22 Skvadronsbacken 61-65 samt 71-76: Paus i gårdsrenoveringen
Hej! Under tre veckor kommer produktionen att pausas för gårdarna 6 och 7 (Skvadronsbacken 61-65 samt 71-76). Anledningen är att leveranser blivit försenade.
2021-07-14 Viktigt att tänka på - innan du grillar
Vi vet att det är mysigt att träffas och grilla under sommarhalvåret. l de flesta av våra bostadsområden har vi därför särskilda platser avsedda för just grillning, men det finns också platser där du inte får tända grillen.
2021-07-01 Pjäsbacken 11-16, Odalvägen 3-15: Försenad start av individuell mätning av vatten
Den individuella mätningen och debiteringen av vatten som skulle ha påbörjats i din fastighet den 1 maj har blivit försenad. På grund av det har också hyressänkningen hamnat fel i tid. Så här påverkas du.