Skip to main content

På gång

Du har tillgång till information från flera områden. Om du vill byta område, välj ett nytt i listan

2021-01-22 Förhandlingar pågår om hyreshöjningen för 2021
Just nu får vi en del frågor om vad den procentuella, årliga hyreshöjningen blir för 2021. Förhandlingar pågår fortfarande och vi återkommer så snart vi har ett besked.
2021-01-21 Vi bygger en ny sopsugsanläggning
Du som bor på Mamsellstigen 2-8 använder Hallonbergens sopsug för att bli av med ditt restavfall. Matavfallet samlas in i matavfallskärl och återvinns sedan. Hallonbergens sopsug har funnits sedan slutet av 1960-talet och dess tekniska livslängd är nu slut och därför behöver den stängas ned.
2021-01-18 Underhållsarbete på webben 18 januari
Måndag kväll den 18 januari kommer vi att genomföra en uppdatering av webbplatsen. Det innebär att du inte kommer åt att till exempel felanmäla eller boka tvättstuga under den timmen.
2021-01-15 Stallgatan 26, Ursviks allé 14-16, Oxenstiernas allé 25-29: Ventilationskontroll den 28 januari
Torsdag den 28 januari utför vi den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i din lägenhet, för att se till så att alla har bra luft hemma. Besöket sker någon gång mellan klockan 8-16 och tar cirka 15 minuter per lägenhet.
2021-01-13 Ladugårdsgatan 20-24, Mönstringsvägen 7-9 och Stallgatan 29: Ventilationskontroll 27 januari
Onsdag den 27 januari utför vi den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i din lägenhet, för att se till så att alla har bra luft hemma. Besöket sker någon gång mellan klockan 8-16 och tar cirka 15 minuter per lägenhet.
2021-01-13 Esplanaden 13: Ventilationskontroll 27 januari
Onsdag den 27 januari utför vi den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i din lägenhet, för att se till så att alla har bra luft hemma. Besöket sker någon gång mellan klockan 8-16 och tar cirka 15 minuter per lägenhet.
2021-01-13 Mjölnerbacken 41-46, 51-54: Har du frågor kring parkering med mera?
Vikingens samfällighetsförening har ansvar för all parkering i området samt hela parkeringshuset med belysning och underhåll, skötsel av gator och gatubelysning, allmänna grönytorna och terränghissen. På föreningens hemsida finns mer info om hur du går tillväga för att hyra parkering här, ställa dig i kö eller göra en felanmälan.
2021-01-11 Pågående arbeten i stadskärnan
Förberedande arbeten inför nya järnvägstunneln pågår på en rad olika platser runt om i centrala Sundbyberg. Under vecka 2 och 3 pågår alla arbeten dagtid.
2021-01-11 Bergsgatan 5-15, Lekplatsvägen 2-10 och Tulegatan 35-47: Stamspolning
Solna Högtrycksspolning kommer genomföra en stamspolning på Bergsgatan 5-15, Lekplatsvägen 2-10 och Tulegatan 35-47 under v. 2-4.
2021-01-07 Ursviks allé 14 och 16, Oxenstiernas allé 25, 27 och 29: Byte av köksluckor
Vi kommer med start i januari respektive februari byta ut köksluckor i lägenheterna på Ursviks allé 14 och 16, följt av Oxenstiernas allé 25, 27 och 29. Innan arbetet påbörjas kommer du att få närmare information om vad som gäller för just din lägenhet.