Skip to main content

Bilder på Stora Stampan

Kvarnen innan renoveringen

  • Vinglös men inte hopplös! Så här såg kvarnen ut precis innan renoveringen började.

från renoveringsarbetet 

  • Kvarnen ska inte bara få nya vingar utan även en ny gångås. Här står en lyftkran beredd att lyfta ut den.
  • För den oinvigde kanske ordet gångås inte säger så mycket. Men det är den massiva trästocken som vrids runt av vindkraften från vingarna.
  • Gångåsen väger nästan ett halvt ton och har varit en del av kvarnen sedan 1100-talet.
  • Även fasaden och taket har många år på nacken och kommer att rustas upp.
  • Högst upp känns historiens vingslag lite extra tackvare flöjeln från 1671.
  • De specialbeställda vingarna tillverkas hos byggfirman Rickard Olsson AB i Åkersberga.
  • När vingarna är monterade kommer de ha ett vingspann på ungefär 15 meter.