Bilder

Lägenhet efter renovering

Från bygget vinter 2017

Fasadskisser

  • Fasad mot Esplanaden
  • Fasad mot gården
  • Gavelfasad