Bilder

Fasadskisser

  • Fasad mot väster
  • Fasad mot öster
  • Fasad mot norr och söder