Skip to main content

Bilder

LandskapsArkitekten topias visionsbilder

  • Skiss över parken med blommande promenadvägar omkring den.
  • Skiss över hörnet Hallonstråket/parken där människor i alla åldrar kan röra sig tryggt i området.
  • Skiss över parken med en grön gräsmatta, rosa träd och en träscen mot berget.

Etapp 1, besök på bygget 5 oktober 2020

  • Översiktsbild över byggarbetsplatsen tagen från berget. Här växer steg för steg den nya parken fram.
  • Marken har visat sig innehålla väldigt mycket sten och byggarbetarna jobbar med att sortera ut dem och lägga en god grund för parken.
  • Gräs börjar titta fram i den nyanlagda jorden.
  • Solen lyser genom trädkronorna vid entrén till parken. Trädets stam har skyddande brädor under byggtiden.