Skip to main content

Nya hyresrätter

I Ursvik växer en småstad fram som kommer ge all tänkbar service för vardagsbestyr och nöjen. Här bygger Förvaltaren under de kommande åren flera hundra nya hyresrätter.

Ursviks västra delar byggs ut under en tioårsperiod. Västra Ursvik kommer därför bli den mer stadsliknande delen i området vilket ger goda förutsättningar för företagande och kommunal service.

Förvaltarens nya hus

Förvaltarens nya hyresrätter byggs intill den nya tvärbanan med service i huset eller runt hörnet. Läs mer om våra nya hyresrätter i länkarna till höger.

Gatorna utformas efter gångtrafikanterna vilket innebär att alla, barn som vuxna, tryggt kan röra sig mellan hem, skola, arbete och fritidsaktiviteter.

BRA KOMMUNIKATIONER 

Västra Ursvik får en väl utbyggd kollektivtrafik med flera busslinjer. Inom ett par år kommer även två tvärbanestationer stå klara, en på Ursviks Torg och en i de norra delarna.

Från Fågelparken är det nära till Igelbäckens naturreservat och dess vackra stigar och löp-och skidspår. Spåren går igenom områden med skog, bergknallar och sänkor där människor bodde redan under tidig järnålder. Varje sommar och vinter lockar reservatet besökare från hela Storstockholm.

GRÖNYTOR PRIORITERAS

Sundbybergs stads planer för området tar stor hänsyn till en hållbar utveckling som ger natur och grönytor hög prioritet. Ursvik kommer därför vara en plats att bo på hela livet och det ska aldrig vara långt till skolor, förskolor, lekplatser, parker och fritidsaktiviteter.

År 2025 beräknas 17 000-22 000 personer bo i Ursvik.

Läs mer om planerna för Västra Ursvik på stadens webbplats sundbyberg.se