Om projektet

Huset vid Sundbybergs torg med adress Franstorpsvägen 27 byggdes 1969 och börjar med all rätt bli lite till åren. Vi har därför börjat planera för en kommande renovering av huset. Samtidigt finns planer på att sälja huset. Därför avvaktar vi med renoveringsplanerna.

Vår ambition vid en renovering är att höja husets kvaliteter till en nivå som håller över tid för kommande generationer av sundbybergare. Då behöver vi uppgradera huset och lägenheterna till en modern standard. Vi vill också skapa ett hus som är snällare för miljön – med minskad energianvändning och ett trevligare inomhusklimat.

planering pågår

Först kartlägger vi hur det exakta renoveringsbehovet ser ut. Bland annat undersöker vi den tekniska standarden på huset och inventerar en rad lägenheter. Vi har också samlat in synpunkter från en samrådsgrupp bestående av boende i huset.

När vi har sammanställt all information kommer vi att veta mer på detaljnivå vad som behöver åtgärdas i renoveringen.

Franstorpsvägen 27
@map:59.360560, 17.965132:map@
 
  • Stadsdel: Centrala Sundbyberg
  • Adresser: Franstorpsvägen 19-29
  • Fastigheter: Basaren 1
  • Lägenheter: 95
  • Lokaler: 25
  • Byggstart: Ännu inte beslutat.
  • Projekt: Förnyelse av fastigheterna vid Sundbybergs torg.