Skip to main content

Om projektet

Konstgräsplan, promenadstråk och sagoskog. Hallonbergsparken är under upprustning och kommer bli en finare och trevligare plats att besöka får både liten som stor.

Vi förnyar parken och tar tillvara på de naturliga egenskaperna för att göra den till en självklar samlingsplats för de boende i området.

I somras började vi på Förvaltaren att rusta upp Hallonbergsparken tillsammans med entreprenören Topia. Parken har under en tid varit i behov av ett ansiktslyft och vi vill göra den mer tillgänglig för alla som bor i närheten.

BAKGRUND

Hallonbergsparken är belägen ett stenkast från Hallonbergen centrum. Parken är lite sliten och har under en tid varit i behov av att rustas upp. Tidigare har det inte funnits utbud som passar alla målgrupper i parken, lekredskap och markmaterial är slitna och parken saknar kontakt med Hallonstråket som är en naturlig gångförbindelse. Utöver detta har vi sett att entréer är undermåliga, det är svårt att orientera sig i parken samt att bristande belysning kan göra att det känns lite otryggt.

VÄRDE I PARKENS NATURLIGA EGENSKAPER

Under upprustningen har vi tagit tillvara på de naturliga egenskaper som finns i parken. Vi bryter upp gränserna mellan sportyta och lekplats, öppnar upp kontakten med klipporna som redan används för grillning i kvällssol och integrerar platsen med Toppstugeberg och utegymet. Samtidigt öppnar vi även upp parken mot det intilliggande Hallonstråket.

VAD GÖR VI?

Under arbetet anlägger vi bland annat en konstgräsplan för olika aktiviteter, rustar upp lekpark och skapar en sagoskog för de yngre. Sagoskogen skapas med hjälp av inspiration från barnen på den intilliggande förskolan Stella Nova. Förskolebarnen har fått rita teckningar och berättat hur de önskar att det ska se ut i det nya lekområdet.

Utöver det förbättrar vi ljussättning och utegym, anlägger nytt parkrum och ser till att promenadstråk blir mer definierade. Parken får också tydligare entréer och förbättrad belysning samtidigt som vi gör mötesplatser mer naturliga att träffas på.

ARBETETS GÅNG

Upprustningen av Hallonbergsparken görs i två etapper och etapp 1 blir klar i höst. Hittills har arbetet flutit på så pass bra att etapp 2 förhoppningsvis kan påbörjas innan vintern. Arbetet förväntas bli klart våren 2021 med reservation för ändringar.

Har du frågor?

Vill du veta mer om upprustningen av Hallonbergsparken, kontakta projektledare Niclas De Jounge på niclas.dejounge@forvaltaren.se eller ring kundtjänst på 08-706 90 00.

Hallonbergsparken
@map:59.376491, 17.961167 :map@
 
  • Stadsdel: Hallonbergen.
  • Byggstart: Sommaren 2020.
  • Projekt: Upprustning och förnyelse av parken som ligger ett stenkast från Hallonbergens centrum. Förväntas vara klart under våren 2021.