Sundbybergs torg

Renoveringen av huset på Franstorpsvägen 27 ligger i linje med hela förnyelsen av Sundbybergs torg.

Torget är en av Sundbybergs naturliga medelpunkter. Med nya gångstråk binder förnyelsen samman flera nya och spännande mötesplatser kring torget och mellan tvärbanans hållplatser.

Redan hösten 2013 öppnade nya Signalfabriken med butiker, restauranger, service, hotell, bostäder och torg i gårdsmiljö. Hösten 2015 slutfördes Förvaltarens renovering av kvarteret Banken alldeles intill och steg för steg kommer också de omgivande husen att moderniseras. Du kommer att uppleva en väldig skillnad när allt står klart.

Området sjuder redan av liv med tusentals bostäder och arbetsplatser inramade av höga hus med gröna terrasser. Precis som det ska vara i den här delen av staden. Hit anländer boende, besökande och arbetande i vad som är Stockholmsregionens mesta kommunikationshub.

Förvaltaren tar hand om sina hus

Under 2013–2015 totalrenoverade Förvaltaren huset på Vasagatan 5/Esplanaden 6 med 212 nya lägenheter, spännande butiker, service och nya mötesplatser i gaturummet. Det här huset byggdes om helt invändigt för att kunna erbjuda lägenheter av ett mer varierat storleksutbud än tidigare.

Vi har också planer för våra andra stora hus längs Landsvägen, nämligen Högklintavägen 17–39 respektive Franstorpsvägen 19-29. Här planeras för renoveringar av dagens befintliga lägenheter, uppfräschade butiksytor och efterfrågad service. Det finns också en detaljplan som öppnar för ett femtiotal nya hyresrätter bredvid Garbohuset.

Fler affärer, gågator och grönska

Längs med Landsvägen kommer vi successivt att få fler trevliga gångytor, affärer, kaféer och restauranger. Det blir grönare, fräschare, fler butiker och den bredare affärsgatan får en allt mer sammanhållen torgkänsla.

Småstadskänsla i modern miljö

Småstadskaraktären kommer att behållas och förstärkas i och med gångstråken mellan de nya mötesplatserna. Det ger en modern upplevelse med flera ”småstadstorg” att göra upptäckter på. Lösningen är ovanlig i förstäder till Stockholm och ger alla lokalpatriotiska sundbybergare en än mer levande plats att trivas på.

Butiker

Runt Sundbybergs torg hittar du i dag många butiker och bra service. Här finns bland annat mataffärer, gym, bibliotek, frisör, tandvård, låssmed, sybehörsaffär, kiosk, hudvård, hotell och Sundbybergs enda systembolag.

Området får successivt under ombyggnadsperioden ett tillskott av nya butiker. Värt att veta för dig som bor i Sundbyberg är att staden växer kraftigt och detaljhandeln beräknas öka i området från dagens 2,4 miljarder kronor till 4 miljarder kronor år 2016.

40 000 invånare blir drygt 60 000 år 2020 samtidigt som arbetsplatserna blir fler. Det gör att fler butiker, restauranger, kaféer, serviceinrättningar nu etablerar sig runt det växande torget. På bottenplan av huset Banken har under det senaste året flera nya aktörer öppnat. 

Boende och arbetande vid Sundbybergs torg är välmående och har en liknande profil som de som bor Stockholms innerstad vilket lockar både kända varumärken och lokala aktörer.

Välkommen att uppleva hur torget växer

Vi är glada över att medverka till att Sundbyberg nu får ett torg i världsklass. För Sundbyberg växer kraftigt. Stora företag etablerar nya arbetsplatser och lägenheter byggs för ett ökat antal inflyttande.

Målet är att Sundbybergs torg ska bli en vänskaplig och spännande mötesplats för alla i Sundbyberg.