Tidplan

Vi har börjat inventera fastigheten under vintern 2015/2016.

Parallellt pågår samrådsmöten med en grupp boende i huset som får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av att bo i huset – erfarenheter som vi sedan kan ta med oss när vi bestämmer detaljerna för renoveringen.

Planeringen fortsätter

Vi fortsätter sedan med vidare planering, upphandling av byggfirma och hyresförhandling. Du kommer att få träffa din projektsamordnare Susanne Håkansson vid ett personligt möte där du har möjlighet att ställa alla frågor du har.

Information

Hela tiden håller vi kontakt med dig – dels personligt genom din projektsamordnare, dels via information i din brevlåda eller i trapphuset och dels här på vår hemsida.

Franstorpsvägen 27
@map:59.360560, 17.965132:map@
 
  • Stadsdel: Centrala Sundbyberg
  • Adresser: Franstorpsvägen 19-29
  • Fastigheter: Basaren 1
  • Lägenheter: 95
  • Lokaler: 25
  • Byggstart: Ännu inte beslutat.
  • Projekt: Förnyelse av fastigheterna vid Sundbybergs torg.