Om projektet - Förvaltaren

Samtidigt som BESQAB bygger nytt genomför vi planerat underhåll och renovering i husen samt garaget på Vackra vägen 12-16 och Friluftsvägen 29-31.

Nedan kan du ta del av den aktuella tidplanen, vilken kan ändras beroende på samordning med Besqabs nyproduktion.

Tidplan (uppdaterad 2020-03-02)

 

2019

Januari-april

Sundbyberg Avfall och Vatten bygger ut ledningsnätet.

Vecka 5

Mindre rivningsarbeten i det övre garaget. 

Vecka 5-7

  • Injustering av spiskåpor
  • Byggställning tas ner
  • Ny plats för källsortering

Vecka 9-14

Nya fläktar kopplas in och luftflöden justeras i varje lägenhet.

Vecka 16-17

Rampen till det nedre garaget blir klar.

Vecka 18

Renovering av det nedre garageplanet börjar. Blir klart november 2019.

22 maj

Öppet hus om garaget klockan 15.00-18.00 vid garageinfarten från Bergdalen.

 

2020

januari-mars

Nytt trapphus till övre och nedre garage.

April

Renovering av det övre garaget börjar.

Maj

Övre och undre plan klart - och alla bilar kan rulla in på sina nya platser.