Om projektet - Förvaltaren

Samtidigt som BESQAB bygger nytt har Förvaltaren planerade underhållsarbeten i husen på Vackra vägen 12-16 och Friluftsvägen 29-31.

Nedan kan du ta del av den aktuella tidplanen, vilken kan ändras beroende på samordning med Besqabs nyproduktion.

Tidplan (uppdaterad 2019-05-21)

Januari-april

Sundbyberg Avfall och Vatten bygger ut ledningsnätet.

Vecka 5

Mindre rivningsarbeten i det övre garaget. 

Vecka 5-7

  • Injustering av spiskåpor
  • Byggställning tas ner
  • Ny plats för källsortering

Vecka 9-14

Nya fläktar kopplas in och luftflöden justeras i varje lägenhet.

Vecka 16-17

Rampen till det nedre garaget blir klar.

Vecka 18

Renovering av det nedre garageplanet börjar. Blir klart november 2019.

22 maj

Öppet hus om garaget klckan 15.00-18.00 vid garageinfarten från Bergdalen.

oktober-november

Renovering av det övre garaget börjar. Blir klart januari 2019.