Om projektet - Förvaltaren

Samtidigt som BESQAB bygger nytt har Förvaltaren planerade underhållsarbeten i husen på Vackra vägen 12-16 och Friluftsvägen 29-31.

Nedan kan du ta del av den aktuella tidplanen, vilken kan ändras beroende på samordning med Besqabs nyproduktion.

Tidplan (uppdaterad 2019-02-07)

Januari-april

Sundbyberg Avfall och Vatten bygger ut ledningsnätet.

Vecka 5

Mindre rivningsarbeten i det övre garaget. 

Vecka 5-7

  • Injustering av spiskåpor
  • Byggställning tas ner
  • Ny plats för källsortering

Vecka 9-14

Nya fläktar kopplas in och luftflöden justeras i varje lägenhet.

Maj

Renovering av det nedre garageplanet börjar. Blir klart lagom till årskiftet 2019/2020.