Tidplan

Byggarbetet på Logdansvägen börjar preliminärt hösten 2017 och först ut är adresserna 28-34. Renoveringen sker ett hus i taget i fem etapper, där varje etapp beräknas ta ungefär 5-7 månader. Den preliminära sluttiden för byggprojektet är våren 2020.

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

2016

Vår
Vi håller samrådsmöten med boende i huset och informerar om renoveringen och tar emot synpunkter. Vi bestämmer därefter detaljerna för renoveringen.

Sommar-höst
Hyresförhandling.

Höst
Planeringsarbete fortsätter.

2017

Vår
Vi går ut med detaljerat informationsmaterial till hyresgästerna och håller personliga möten med de boende i etapp 1 (som är först ut för renovering). Öppet hus i visningslägenheten. Vi upphandlar byggentreprenör.

Höst-vinter
Byggstart för etapp 1 (Logdansvägen 28-34).

2018

Vår
Byggstart etapp 2 (Logdansvägen 36-40).

Höst/vinter
Byggstart etapp 3 (Logdansvägen 42-48).

2019

Sommar
Byggstart etapp 4 (Logdansvägen 18-26).

Vinter
Byggstart etapp 5 (Logdansvägen 2-16).

2020

Vår
Allt renoveringsarbete är klart.

Logdansvägen 2-48
@map:59.372674, 17.980231:map@
 
  • Stadsdel: Ör
  • Adress: Logdansvägen 2-48
  • Fastighet: Violen 2
  • Lägenheter: 270
  • Garageplatser: 199
  • Projekt: Stambyte, nya badrum, ny ventilation och effektivare energilösningar.