Skip to main content

Bo i Ursvik

I Ursvik växer en småstad fram som kommer ge all tänkbar service för vardagsbestyr och nöjen. I Fågelparken bor du mitt i en sjudande stadsmiljö – men har ändå nära till naturen.

Fågelparken ligger i Ursviks västra delar som kommer fortsätta att byggas ut under en tioårsperiod. Västra Ursvik kommer därför bli den mer stadsliknande delen i området vilket ger goda förutsättningar för företagande och kommunal service.  Gatorna utformas efter gångtrafikanterna vilket innebär att alla, barn som vuxna, tryggt kan röra sig mellan hem, skola, arbete och fritidsaktiviteter.

BRA KOMMUNIKATIONER MED TVÄRBANA OCH BUSSAR

Västra Ursvik får en väl utbyggd kollektivtrafik med flera busslinjer. År 2022 kommer även två tvärbanestationer stå klara, en på Ursviks Torg och en i de norra delarna.

Från Fågelparken är det nära till Igelbäckens naturreservat och dess vackra stigar och löp-och skidspår. Spåren går igenom områden med skog, bergknallar och sänkor där människor bodde redan under tidig järnålder. Varje sommar och vinter lockar reservatet besökare från hela Storstockholm.

GRÖNYTOR PRIORITERAS

Sundbybergs stads planer för området tar stor hänsyn till en hållbar utveckling som ger natur och grönytor hög prioritet. Ursvik kommer därför vara en plats att bo på hela livet och det ska aldrig vara långt till skolor, förskolor, lekplatser, parker och fritidsaktiviteter.

År 2030 beräknas 17 000-22 000 personer bo i Ursvik.