Skip to main content

Historien

Lite gömd från offentligheten står kvarnen Stora Stampan på Kvarnkullen i Ursvik. Nu renoveras den så att kvarnen kan bli ett spännande utflyktsmål för sundbybergare och besökare.

Men vad har Stora Stampan för historia? Här följer en berättelse om denna kvarn, som flyttat runt en del i Stockholm.

Rinkeby kvarnar

Rinkeby kvarnar var ursprungligen två väderkvarnar som stod här på Kvarnkullen. Namnet kommer från den närbelägna byn Rinkeby i Spånga socken som ägde marken.

Kvarnarna kallades ”Stora Stampan” och ”Holländskan”. Numera finns bara den västra kvarnen, ”Stora Stampan” kvar. Den tillhör sannolikt Storstockholms äldsta bevarade väderkvarnar.

flyttades hit på 1800-talet

Innan kvarnen flyttades till sin nuvarande plats stod den i kvarteret Sirius vid Observatoriegatan i Stockholm. Den byggdes på 1670-talet och hade sällskap av kvarnen Lilla Stampan.

När trakten började stadsplaneras på 1880-talet med rektangulära bostadskvarter fanns inte plats för några kvarnar.

Stora Stampan flyttades till Kvarnkullen vid Ursvik år 1882 medan "Lilla Stampan" flyttades 1884, först till Lunda och 1892 till Kälvesta, där den står som Kälvesta kvarn bland villorna i Solhem.

Stora Stampans konstruktion

Stora Stampan är en så kallad fotkvarn eller stolpkvarn, en byggnadstyp från medeltiden. Den är placerad på en stolpe, en lodrät axel kring vilken hela kvarnhuset har kunnat vridas.

På så vis ställdes kvarnvingarna in efter vindriktningen. Kvarnmaskineriets olika delar är hantverksmässigt tillverkade i trä.

Ordet "stampan" tyder på att kvarnen "stampade", alltså pressade växter som lin och hampa för tillverkning av rep och segel. Men vi vet inte idag om Stora Stampan verkligen var hamp-stampare.

Kvarnen användes fram till 1930-talet

Kvarnens siste mjölnare E G Lundgren drev Stora Stampan från 1900 och ännu 1926 var driften i full gång. Där maldes både gröpe och mjöl. Anläggningen var en intensiv arbetsplats och krävde mycket underhåll.

Den 21 juli 1929 övergick Stora Stampan i ”kronans ägo”, för att bevaras som minnesmärke. En upprustning följde 1932, då plåttaket ersattes med hyvlade spån.

Ännu 1938 var kvarnen fullt körduglig. Samma år övergick Rinkeby kvarnhöjd, då med två kvarnar, till Sundbybergs stads ägo.

På 1970- och 1980-talet rustades Stora Stampan upp i tre etapper. Kvarnvingarna togs bort, även en del av vingaxeln som kallades ”gångåsen”. För att säkra konstruktionen restes kompletterande hörnstolpar. En helt ny fasadpanel sattes upp som målades faluröda.