Skip to main content

Kvarnkullen

Ett bildmontage av en park i grönska med människor och barn. I mitten står kvarnen Stora stampan av rödmålat trä.

I Ursvik blandas stad och natur, ofta på ett naturligt sätt. Som en del i det byggs flera stadsdelsparker som en plats för rekreation, återhämtning och lek.

Nästa tillskott är Kvarnkullen i gränslandet mellan Ursvik och Rissne. Där finns kvarnen Stora Stampan som blir en given medelpunkt i Sundbybergs stads nästa stadsdelspark.

Så här beskriver Sundbybergs stad den nya parken:

"Med Kvarnkullen möjliggörs en större park samt skolverksamhet i västra Ursviks södra delar. Det gröna ska gestaltas tryggt och identitetsskapande för att bli Ursviksbornas nya stadsdelspark. Parken ska bilda en grön helhet där nya platser skapas för aktiviteter, rörelse och möten."

Fakta om nya Kvarnkullen

Byggaktör är Sundbybergs stad. Detta planeras:

  • En upprustad kvarn med öppen yta runt omkring
  • Lekplats
  • Odlingsyta
  • Hundrastgård
  • En multiaktivitetsyta
  • Regnträdgård (en form av öppen dagvattenhantering där ytavrinningen från asfalts- och stenbeklädda ytor ska bevattna växt- och trädplanteringar)
  • Fotbollsplan med konstgräs och kylslingor för skridskoåkning vintertid
  • Toalett

Läs mer om planerna på www.sundbyberg.se under Bygga Bo Miljö.