Skip to main content

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. Vi meddelar dig om när vi kommer till din lägenhet cirka två veckor före planerad start.

Vi håller löpande kontakt med dig – dels personligt genom projektsamordnaren, dels via information i din brevlåda eller i trapphuset och dels via e-post och här på vår hemsida. Kom ihåg att uppdatera din e-postadress på Min sida så att du även kan få information direkt till din mejl. 

Arbetet på Odalvägen 17-27 genomförs i etapper. Vi jobbar stamvis i portarna; ett trapphus i taget på samtliga våningar.

augusti 2021- sommaren 2022 (PReLIMINÄRT)

• Renoveringen inleds i port 17 och 19 med beräknad start i augusti 2021.
• Därefter fortsätter arbetet i port 21, 23, 25 och 27 med start under hösten.
• Renoveringen tar cirka 7 veckor i varje lägenhet.
• Tidplan för varje lägenhet meddelas cirka två veckor före start.

  • Arbetet i din lägenhet inleds med en försyn och ett låsbyte. Sedan sätter vi igång med renoveringen som beräknas pågå i ungefär 7 veckor per lägenhet. Arbetet avslutas med en besiktning.
  • Renovering i hela huset beräknas bli klart under sommaren 2022.