Om projektet

Huset på Högklintavägen 17-39 byggdes 1972 och börjar med all rätt bli lite till åren. Vi har därför börjat planera för en kommande renovering av huset.

Vår ambition är att höja husets kvaliteter till en nivå som håller över tid för kommande generationer av sundbybergare. Då behöver vi uppgradera huset och lägenheterna till en modern standard. Vi vill också skapa ett hus som är snällare för miljön – med minskad energianvändning och ett trevligare inomhusklimat.

planering pågår

Först kartlägger vi hur det exakta renoveringsbehovet ser ut. Bland annat undersöker vi den tekniska standarden på huset och inventerar en rad lägenheter. Vi samlar in synpunkter från en samrådsgrupp bestående av boende i husen och går igenom svaren i kundenkäten. När allt detta är klart kommer vi att veta mer på detaljnivå vad som behöver göras i renoveringen.

 

Högklintavägen 17-39
@map:59.361068, 17.967620:map@
 
  • Stadsdel: Centrala Sundbyberg.
  • Adresser: Högklintavägen 17–39, Landsvägen 53–63 och Humblegatan 32.
  • Fastigheter: Bageriet 23.
  • Lägenheter: 175.
  • Lokaler: Cirka 25.
  • Byggstart: Hösten 2019.
  • Projekt: Förnyelse av fastigheterna vid Sundbybergs torg