Skip to main content

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. Vi meddelar dig om när vi kommer till din lägenhet cirka två veckor före planerad start.

Vi håller löpande kontakt med dig – dels personligt genom projektsamordnaren, dels via information i din brevlåda eller i trapphuset och dels via e-post och här på vår hemsida. Kom ihåg att uppdatera din e-postadress på Min sida så att du även kan få information direkt till din mejl. 

JANUARI 2021- sommaren 2022 (PRELIMINÄRT)

Renoveringen på Pjäsbacken 21-22 är klar. På Pjäsbacken 23-26 beräknas arbetet sätta igång i augusti i första etappen. Vi jobbar stamvis i portarna; ett trapphus i taget på samtliga våningar.

• Renoveringen inleds i port 23 och 24 med beräknad start i augusti 2021.
• Därefter fortsätter arbetet i port 25 och 26 med start under hösten 2021.
• Renoveringen tar cirka 7 veckor i varje lägenhet.
• Tidplan för varje lägenhet meddelas cirka två veckor före start.

  • Arbetet i din lägenhet inleds med en försyn och ett låsbyte. Sedan sätter vi igång med renoveringen som beräknas pågå i ungefär 7 veckor per lägenhet. Arbetet avslutas med en besiktning.
  • Renovering i hela huset beräknas bli klart under sommaren 2022.