Skip to main content

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. Vi meddelar dig om när vi kommer till din lägenhet cirka två veckor före planerad start.

Vi håller löpande kontakt med dig – dels personligt genom projektsamordnaren, dels via information i din brevlåda eller i trapphuset och dels via e-post och här på vår hemsida. Kom ihåg att uppdatera din e-postadress på Min sida så att du även kan få information direkt till din mejl. 

JANUARI 2021- sommaren 2022 (PRELIMINÄRT)

  • Renoveringen inleds på Pjäsbacken 21-22 i januari 2021.
  • På Pjäsbacken 23-26 beräknas renoveringen starta under sommaren eller hösten 2021.
  • Arbetet i din lägenhet inleds med en försyn och ett låsbyte. Sedan sätter vi igång med renoveringen som beräknas pågå i ungefär 7 veckor per lägenhet. Arbetet avslutas med en besiktning.
  • Renovering i hela huset beräknas bli klart under sommaren 2022.

TIDIGARE HÄNDELSER

Av omtanke om dig och våra medarbetare pausades samtliga stambyten under våren 2020 för att minska risken för smittspridning under den pågående pandemin. Under hösten startade arbetet igen.