Skip to main content

Samrådsmöten

Vi välkomnar dig som hyresgäst att delta i samrådsmöten tillsammans med oss och Hyresgästföreningen.

Inför det kommande hyresgästsamrådet har vi besiktigat husen och har en bra bild av hur husen mår idag – och vilka behov av förbättringar som finns. På den här projektplatsen kan du även läsa om vad ni hyresgäster samlat tycker om huset och lägenheterna. Med det har vi en gemensam bild av nuläget inför sommarens samråd.

Inför och under den kommande renoveringen kommer du att träffa oss i olika sammanhang. Vi ser fram emot kontakterna med dig.

samråd med start 17 juni

Med start 17 juni genomför vi ett hyresgästsamråd. Det innebär att en mindre grupp av er boende träffar oss för att prata om behov och förslag till förbättringar. Totalt blir det tre möten.

Du som är intresserad anmäler snarast ditt intresse till Hyresgästföreningens Susanne Hjertén på susanne.hjerten@hyresgastforeningen.se