Tidplan

Än så länge finns det ingen satt tidplan för fastigheten. Så fort vi får en tänkt byggstart redovisar vi den här samt meddelar de boende.

vad har vi gjort?

Vi har börjat inventera fastigheten under vintern 2015/2016. Parallellt pågår samrådsmöten, insamling av material från kvartersvärdar och reparatörer och önskemål från övriga hyresgäster. Vi för också en nära dialog med våra lokalhyresgäster.

Hela tiden håller vi kontakt med dig – dels personligt genom din projektsamordnare, dels via information i din brevlåda eller i trapphuset och dels här på vår hemsida.

 

Högklintavägen 17-39
@map:59.361068, 17.967620:map@
 
  • Stadsdel: Centrala Sundbyberg.
  • Adresser: Högklintavägen 17–39, Landsvägen 53–63 och Humblegatan 32.
  • Fastigheter: Bageriet 23.
  • Lägenheter: 175.
  • Lokaler: Cirka 25.
  • Byggstart: Ej fastställt. 
  • Projekt: Förnyelse av fastigheterna vid Sundbybergs torg