Tidplan

Våren 2017 renoverar vi badrum på Skvadronsbacken 51-56. I januari börjar arbetet i port 51 och vi räknar med att bli klara i port 56 under juni. Renoveringen tar cirka sex veckor i varje lägenhet.

VECKA 2 – BYGGSTART PORT 51, STAM 1 OCH 2

Vån 4-401, Vån 3-302, Vån 2-202, Vån 1-102, Vån 4-402, Vån 3-303, Vån 2-203, Vån 1-103

VECKA 3 – BYGGSTART PORT 51, STAM 3 OCH 4

Vån 4-403, Vån 3-304, Vån 2-204, Vån 1-104, Vån 2-205, Vån 1-105

VECKA 5 – BYGGSTART PORT 51, STAM 5 OCH 6

Vån 3-301, Vån 2-201, Vån 1-101, Vån 0-001

VECKA 7 – BYGGSTART PORT 52, STAM 1 OCH 2

Vån 2-203, Vån 1-103, Vån 0-001, Vån 2-204, Vån 1-104, Vån 0-003

VECKA 8 – BYGGSTART PORT 52, STAM 3 OCH 4

Vån 2-201, Vån 1-101, Vån 0-001, Vån 2-202, Vån 1-102, Vån 0-002, Vån 1-0101

VECKA 10 – BYGGSTART PORT 53, STAM 1 OCH 2

Vån 3-302, Vån 2-202, Vån 1-102, Vån 0-002, Vån 1-0101, Vån 3-303, Vån 2-203, Vån 1-103, Vån 0-003, Vån 1-0102

VECKA 12 – BYGGSTART PORT 53, STAM 3 OCH 4

Vån 3-301, Vån 2-201, Vån 1-101, Vån 0-001, Vån ÖK-0103

VECKA 13 – BYGGSTART PORT 54, STAM 1 OCH 2

Vån 3-302, Vån 2-203,Vån 1-103, Vån 0-001, Vån 3-303, Vån 2-204, Vån 1-104, Vån 0-003, Vån ÖK-0103

VECKA 15 – BYGGSTART PORT 54, STAM 3 OCH 4

Vån 2-201, Vån 1-101, Vån 0-001, Vån ÖK-0101, Vån 3-301, Vån 2-202, Vån 1-102, Vån 0-002, Vån-ÖK-

VECKA 17 – BYGGSTART PORT 55, STAM 1

Vån 3-303, Vån 2-203, Vån 1-103, Vån 0-003, Vån ÖK-0102

VECKA 18 – BYGGSTART PORT 55, STAM 2 OCH 3

Vån 3-301, Vån 2-201, Vån 1-101, Vån 0-001, Vån ÖK-0101, Vån 3-302, Vån 2-202, Vån 1-102, Vån 0-002

VECKA 20 – BYGGSTART PORT 56, STAM 1 OCH 2

Vån 3-304, Vån 2-204, Vån 1-104, Vån 0-002, Vån 3-301, Vån 2-201, Vån 1-101, Vån 0-001

VECKA 22 – BYGGSTART PORT 56, STAM 3 OCH 4

Vån 3-302, Vån 2-202, Vån 1-102, Vån 3-303, Vån 2-203, Vån 1-103

Skvadronsbacken
@map:59.374067, 17.943609:map@
 
  • Stadsdel: Rissne
  • Adress: Skvadronsbacken 51-56
  • Fastighet: Skvadronen 5
  • Lägenheter: 92
  • Byggstart: Januari 2017
  • Projekt: Stambyten och nya badrum.