Tidplan

Av om tanke om dig och våra medarbetare har vi valt att pausa stambytet för att minska risken för smittspridning under den pågående coronapandemin.

I nuläget finns ingen ny tidplan men vi följer noga utvecklingen av pandemin och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. När vi är säkra på att vi kan utföra arbetet på ett säkert sätt återkommer vi med en ny tidplan.