Tidplan

Renoveringen av garaget och gården på Rissneleden 17-95 startade hösten 2013. Våren 2015 blir garaget klart och alla bilar kan flytta tillbaka. Gårdsupprustningen beräknas vara klar hösten 2015

2015

   
Februari Arbetet klart i det undre garaget, 61-95  
April-juni Plantering och asfalt, 17-51 och 61-95  
Våren Rörläggning, elarbeten, belysning 17-51 och 61-95  

Juli-september

Rörläggning, plattsättning, plantering, 53-59  

2014

   
Januari/februari Arbetet klart i etapp 1  
Januari Gårdsgruppen fortsätter sitt arbete  
Januari Byggstart i etapp 2, Rissneleden 17-23 och 45-59  
Våren Upphandling av trädgårdsentreprenör  
Maj Arbetet klart i etapp 2  
Juni Byggstart i etapp 3, Rissneleden 61-95  
November

Arbetet klart i det övre garaget, 61-95

 

2013

   
Våren-sommaren Planeringsarbete och förberedelser  
Maj Första informationen till hyresgästerna  
Sommaren-hösten Upphandling av byggentreprenör  
Augusti-september Öppet hus-möten för hyresgästerna  
Juli & september Hyresgästerna blir inbjudna att delta i en gårdsgrupp  
Oktober Gårdsgruppen träffas för ett första möte  
Oktober Start för arbetet i etapp 1, Rissneleden 25-43  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Rissneleden 17-95
@map:59.377368, 17.961541:map@
 
  • Stadsdel: Hallonbergen
  • Adress: Rissneleden 17-95
  • Fastighet: Vandraren 8
  • Lägenheter: 502
  • P-platser: 426
  • Byggstart: Oktober 2013
  • Projekt: Renovering av garage och gård