Skip to main content

Avfall och miljö

Vårt miljöarbete

Som hyresgäst hos oss kan du göra en viktig insats för en bättre miljö, både på kort...

Grovsopor till Returen

Du ansvarar själv för att dina grovsopor tas om hand på rätt sätt. Med tjänsten...

Grovavfallspunkten i Rissne

Nu finns Grovavfallspunkt Valkyriavägen i Rissne. Här kan du lämna större...

Återvinning

Vid våra återvinningsstationer kan du som hyresgäst sortera och lämna förpackningar...

Matavfall

Sundbyberg stad har beslutat att samtliga boende i kommunen ska sortera sitt...

Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor och miljö, därför är det viktigt att det hanteras...

Klädinsamling

Att skänka kläder till en klädinsamling är ett bra sätt att ta tillvara på de kläder...

Återbruk / Second hand

Återbruk handlar om att använda saker en längre tid. Låt någon annan läsa dina gamla...