Vårt miljöarbete

Som hyresgäst hos oss kan du göra en viktig insats för en bättre miljö, både på kort och på lång sikt. Till exempel genom att inte använda mera varmvatten, el och värme än du behöver – och att sortera dina sopor.

Vad gör Förvaltaren för miljön?

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14 001. Det är ett kvitto på att vi har ordning och reda i miljöarbetet med en plan för ständiga förbättringar. Senast 2020 ska vi även ha en helt klimatneutral verksamhet.

  • Vi använder bara el från förnybara källor, vi köper miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla – och vi följer upp våra fastigheters energifanvändning regelbundet. Tips till dig – skaffa hushållsel från förnybara källor.
  • Vi söker hela tiden nya sätt att spara energi – till exempel när vi bygger om våra hus och bygger nytt.
  • Alla resor vi gör i tjänsten sker så långt det är möjligt på ett miljöanpassat sätt med miljöbilar, cykel eller SL-biljett. Personal med servicebil utbildas i ecodriving.