Våra värderingar

Inom Förvaltaren har vi en tydlig värdegrund som vägleder oss i stora och små beslut. Vi jobbar löpande med att förbättra våra attiyder och beteenden – såväl internt som externt.

Hos oss är det exempelvis viktigt att du kan kombinera ett rikt arbetsliv med ett privatliv där du har utrymme för dina prioriteringar. Familj eller egotripp – du väljer, vi ger förutsättningarna.

Därför ser vi positivt på att du ska kunna utveckla din karriär även vid föräldraledighet. Vi försöker också lägga möten och utbildningar inom rimliga tider för de av våra medarbetare som har en familj och andra intressen att ta hänsyn till.

Mångkulturellt

Vi har många nationaliteter som bor eller hyr lokaler hos oss. Eftersom vi alltid strävar efter att ge den bästa service till våra hyresgäster ser vi det som självklart att ha en mångkulturell arbetsplats. Idag har ett tjugotal av oss rötterna från andra länder och kulturer.

Jämställdhet

Jämställdhetsperspektivet är en del av det dagliga arbetet och ingår som en del när vi fattar beslut om rekrytering, lönesättning och utbildning. Vi eftersträvar också att jämställdhetsfrågorna diskuteras på arbetsplatsen så att de ständigt hålls levande.

I dag har vi 15 chefer i organisationen. Av dessa är sju kvinnor. Vi arbetar medvetet med att öka andelen kvinnor och då särskilt i chefspositioner.

Vår värdegrund

  • Vi gillar människor.
  • Vi lyssnar nyfiket och vågar utmana.
  • Vi säger och gör saker som vi kan stå för.