Våra lokaler

I våra stadsdelar erbjuder vi cirka 130 000 kvadratmeter kommersiella lokaler för kontor, affärer, restauranger och lager – men även för offentlig service som bibliotek, kulturcentrum och förskolor.

Merparten av lokalerna finns i attraktiva lägen och bidrar starkt till att utveckla näringslivet och kommunen i Sundbyberg. Siffrorna nedan avser moderbolagets fastighetsinnehav.

 

   Antal

   yta kvm

 

kontor        

        136        26 461  

Kommunlokal

         77          42 593    

Butik

         64          17 339  

Lager

       233        13 611  

restaurang

        12         5 714  

Verkstad

          6            657  

övrigt

        12         8 686  

totalt

      540     115  061