Våra lokaler

I våra stadsdelar erbjuder vi drygt 130 000 kvadratmeter kommersiella lokaler för kontor, affärer, restauranger och lager – men även för offentlig service som bibliotek, kulturcentrum och förskolor.

Merparten av lokalerna finns i attraktiva lägen och bidrar starkt till att utveckla näringslivet och kommunen i Sundbyberg. Siffrorna nedan avser 2016. 

 

   Antal

   yta kvm

 

kontor        

        182        37 158  

Kommunlokal

         22          32 451    

Butik

         71         13 285  

Lager

       268        16 311  

restaurang

        15         5 421  

Vård

          3            901  

Skola/förskola 

        21         9 125  

övrigt

  59 10 440  

TOTALT

 641  125 092