Våra lokaler

I våra stadsdelar erbjuder vi drygt 130 000 kvadratmeter kommersiella lokaler för kontor, affärer, restauranger och lager – men även för offentlig service som bibliotek, kulturcentrum och förskolor.

Merparten av lokalerna finns i attraktiva lägen och bidrar starkt till att utveckla näringslivet och kommunen i Sundbyberg. Siffrorna nedan avser 2016. 

 

   Antal

   yta kvm

 

kontor        

        197        40 298  

Kommunlokal

         23          32 951    

Butik

         86         17 642  

Lager

       306        18 110  

restaurang

        18         7 281  

Vård

          4            955  

Skola/förskola 

        22         9 415  

övrigt

  58 10 949  

TOTALT

 714  137 601