Tyck till om planerna för Ursviks torg

2018-03-05

Nyfiken på planerna för kvarteren kring Ursviks torg med nya tvärbanan? Just nu pågår granskning av detaljplaneförslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter. Nu i veckan finns också chansen att diskutera planerna med staden och många av de aktörer som är delaktiga – bland andra Förvaltaren.

Kom och träffa oss

Sundbybergs stad håller granskningsmöte i projektlokalen Stora Ursvik, Gamla Enköpingsvägen 168. Öppet för alla – kom gärna och träffa oss!

  • Torsdag 8 mars klockan 17.00–19.00
  • Fredag 9 mars klockan 9.30–11.30 

Vi på Förvaltaren finns på plats under torsdagen. Vi berättar gärna om planerna för vår nyproduktion kring torget – kvarteret Tjuren med 370 nya hyresrätter och Torghuset med 50 lägenheter som blir så kallat "mellanboende" för 65-plussare.

fokus på stadsmässiga kvaliteter och hållbarhet

Detaljplanen omfattar bostäder, handel och service samt stadsdelens centrala mötesplats Ursviks torg. Målet är att skapa en tät och varierad stadsmiljö som är väl integrerad med de övriga delarna av Stora Ursvik – och tanken är att gator och kvarter ska ha en tydlig stadskaraktär.

Hållbara transporter är också en viktig del i planeringen och stor vikt läggs vid att ge bra förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik i Ursviks västra delar. 

Detaljplanen gäller fastigheterna Sundbyberg 2:79 och 2:85, torget.

 
Tillbaka