Start för pålningsarbeten vecka 10

För närvarande pågår de sista etapperna av schaktarbete och avslutande arbeten för den nya infartsrampen till Storgaraget.

För att hålla tidplanen för det befintliga garaget kommer arbetet pågå måndag- fredag 7-19. Det är dock bara schakt- puts- och betongarbeten som planeras pågå.

Pålning med start vecka 10

Pålningsarbeten beräknas sedan starta under vecka 10 och pågå totalt cirka 3 till 4 veckor. Arbetet är planerat att pågå måndag-onsdag klockan 7-19, torsdag klockan 7-16.

Några veckor senare startar betongarbeten för grunden och de kommer pågå måndag – fredag kl.7-19, samt preliminärt lördag kl.9-16.

Ljudmätningar och dialog med Miljöenheten

Vid pålning slås pålar ner i marken till fast botten till exempel berg, för att få en stabil grund för husen som ska byggas ovanpå. Arbetet är nödvändigt när man bygger hus på den sorts mark som finns här i området.

Vi kommer utföra ljudmätningar i samband med att vi startar arbetet för att kontrollera vilka nivåer som föreligger och har en löpande dialog med stadens miljöenhet kring detta.

För frågor

Kontakta gärna Niklas.Barklund@besqab.se om du har några frågor.

 
Tillbaka