Stabil ekonomi med expansivt uppdrag 

2019-04-10

Förvaltarens resultat för 2018 uppgick till 587 (84) mkr med ett rörelseresultat på 655 (159) mkr. Efter avyttringar minskade marknadsvärdet något till 13,2 (13,7) Mdr och totalavkastningen blev 5,0 (7,5) %.

– Nu blir vårt uppdrag mer expansivt och vi har ett antal stora nybyggnationsprojekt framför oss, där projektering och detaljplaner redan är igång. Genom dessa bidrar vi till ett Sundbyberg i utveckling och nya hyresrätter som det finns stor efterfrågan på, säger vd Petra Karlsson Ekström.

Genom Förvaltarens goda förutsättningar och starka ekonomi, med bra likviditet och låg belåningsgrad, finns stora möjligheter att bidra till ett växande Sundbyberg.

Viktigt med livet mellan husen

Alla Förvaltarens projekt har ambitiösa miljömål och ett stort fokus på social hållbarhet, där livet mellan husen spelar en viktig roll.

– En viktig del i vårt utvecklingsarbete handlar om att vi går från att jobba med hållbarhet till att jobba hållbart. Det innebär att vi integrerar hållbarhetsarbetet i hela vår verksamhet, vilket gör oss långsiktigt framgångsrika, säger Petra Karlsson Ekström.

allmännytan har en viktig roll

Förvaltaren redovisar hållbarhet enligt Global Reporting Initiative (GRI) och sedan 2017 gör bolaget en integrerad års- och hållbarhetsredovisning.

– Jag är stolt över att får vara med och utveckla allmännyttan, då vi har en viktig roll i samhället. Som bolag är vi förebilder och vill gärna sprida goda exempel på hur vi jobbar. Jag är också otroligt glad över att vi har engagerade medarbetare och en stark ekonomi i bolaget. Det är en bra grund för vår expansion och innovation i arbetet för hela stadens bästa, säger Petra Karlsson Ekström.

Fakta ekonomi 2018

  • Omsättning 713 (787) mkr, eller 1 240 (1 178) kr/kvm.
  • Bruttohyran i genomsnitt 1 112 (1 084) kr/kvm.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 587 (84) mkr, eller 1 021 (131) kr/kvm.
  • Driftnettot uppgick till 355 (415) mkr, eller 617 (622) kr/kvm.
  • Marknadsvärdet inklusive mark uppgick den 31 december 2018 till 13 157 (13 698) mkr.
 
Tillbaka