Säga upp lägenhet

Hyresavtalet är en en juridisk handling. När du vill säga upp ditt kontrakt måste du göra det skriftligen. Uppsägningen ska undertecknas av alla som står på kontraktet.

UPPSÄGNINGSTID

Alla hyreskontrakt har tre månaders uppsägningstid enligt hyreslagen. Tiden räknas från månadsskiftet närmast efter det att vi fått din uppsägning. Om vi till exempel får din uppsägning den 10 maj räknas uppsägningstiden från den 1 juni och hyreskontraktet upphör då att gälla den 31 augusti.

Vid dödsfall har dödsboet rätt att säga upp hyresavtalet med endast en månads uppsägningstid. Då måste dock uppsägningen ske inom en månad från att kontraktsinnehavaren avlidit. Annars gäller de vanliga tre månaderna.

För att uppsägningen av dödsboet ska vara giltig krävs det att samtliga dödsboägare har skrivit under blanketten. Vid uppsägningen av dödsboet behöver vi även ett dödsfallsintyg från Skatteverket.

Även eventuella sidoavtal som förråd, garage-, parkering- eller burplats sägs upp till samma datum som lägenhetsavtalet.

BEKRÄFTELSE OCH BESIKTNING

Cirka 14 dagar efter att vi mottagit din uppsägning får du en avflyttningsbekräftelse från oss. Där framgår det när ditt hyresavtal upphör att gälla. Innan ny hyresgäst flyttar in ska lägenheten vara besiktigad. Vi kontaktar dig för att komma överens om en tid när det kan ske.

VISNING

Det är du som står för hyreskontraktet på lägenheten som är skyldig enligt hyreslagen att visa lägenheten för nya hyresgäster. Vi kontaktar dig för att komma överens om en tid när visning kan ske. I god tid innan visningsdagen meddelar vi dig vilka som vi bjudit in till visning och vad du då ska göra.

STÄDNING

Du ansvarar för att lägenheten är ordentligt städad när du flyttar. Var därför noggrann när du städar – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Det är lätt att glömma en del vinklar och vrår där smulor och damm gärna samlas. Utrymmen som är extra känsliga är kök och badrum.

Om lägenheten inte är ordentligt städad när du lämnar den, måste vi tyvärr debitera dig i efterhand för detta. En lägenhet på tre rum och kök kostar ungefär 7 000 kronor att normalstäda.

NYCKLAR OCH PASSERBRICKOR

Nycklar och eventuella passerbrickor till lägenheten och andra utrymmen återlämnar du till kundtjänst senast kl 12.00 dagen efter att hyresavtalet upphör att gälla. Om avtalet till exempel upphör att gälla den 31 augusti, ska nycklarna vara återlämnade senast den 1 september kl 12.00. Om avtalet upphör att gälla på en helg eller helgdag lämnas nycklar eller brickor närmast kommande vardag senast klockan 12.00.

DIN KÖPLATS

När du säger upp ditt lägenhetsavtal behåller du din köpoäng hos oss (regeln infördes 1 april 2015 och gäller bara avtal som sagts upp efter det). Glöm inte att uppdatera din köplats inom 12 månader för att behålla den, detta gör du genom att logga in på Min sida på forvaltaren.se.

Skicka din ansökan till

Fastighets AB Förvaltaren
Box 7510
174 07 Sundbyberg