Så använder Förvaltaren pengarna

2017-06-15

På Förvaltaren jobbar vi med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Eftersom den ekonomiska delen ofta hamnar i skymundan, vill vi berätta vad som faktiskt kostar pengar i ditt hus.

Ekonomichefen Katarina Bolander Apazidis förklarar att Förvaltaren gör ekonomiska kalkyler på allt ifrån renoveringar till nyproduktioner och investeringar.

– Som en långsiktig förvaltare är det viktigt för oss att tänka ett steg längre. När vi till exempel planerar en renovering tar vi med i beräkningen både vad som händer med den sociala hållbarheten och med vår miljömässiga påverkan. Det kan göra att vi väljer att genomföra vissa investeringar som lönar sig först efter några år, menar hon.

VAD KOSTAR PENGAR I DITT HUS?

Här är en sammanfattning av vilka utgifter Förvaltaren har för husen.

Räntekostnader: Förvaltaren tar lån för att kunna göra större investeringar, till exempel att renovera och bygga nytt. Detta resulterar i sin tur i räntor som måste betalas.

Värdeminskning i husen: För varje år som går blir det ett visst slitage på de olika delarna i ett hus. Därför gör Förvaltaren ekonomiska avskrivningar utifrån vilken livslängd sakerna bedöms ha.

Skatter: Förvaltaren betalar en viss procentsats av taxeringsvärdet i fastighetsskatt varje år. Utövar det betalar vi också 22% på årets resultat före skatt.

Drift: En stor del av kostnaderna för ett hus är avgifter för värme, el, vatten och avlopp. Som hyresgäst kan du förstås hjälpa till att sänka kostnaderna och bidra till en bättre miljö genom att använda mindre el och vatten.

Underhåll: För att husen ska hålla och fungera bra gör Förvaltaren varje år ett stort antal underhållsarbeten som hissbyten, modernisering av tvättstugor, målning av trapphus och förnyelser av gårdar.

Skötsel: Förvaltaren jobbar ständigt med att städa trapphusen, klippa gräs, skotta snö, reparera saker som gått sönder och sköta om gårdarna. Allt för att du som hyresgäst ska trivas lite bättre.

Kundtjänst, administration och fastighetssystem: För att ge hyresgästerna en bättre service har Förvaltaren en kunnig kundtjänst, fastighetsspecialister och personal som jobbar med IT, information, teknik, med mera. I detta ingår också kostnader för webb- och fastighetssystem där bland annat hyror, felanmälningar och liknande ärenden hanteras.

 

Tillbaka