Rissne

Rissne har från att det byggdes på 80-talet varit Sundbybergs grönaste stadsdel. Här hittar du lagom stora kvarter och kringbyggda gårdar där barn och vuxna kan röra sig fritt utan att störas av biltrafik.

I stadsdelens mitt finns Rissne Torg med närservice och tunnelbana.

Rissne andas också konst. Här ligger ett av Sveriges största konstgallerier och runt omkring i Rissne kan du finna ett sextiotal skulpturer skapade av 12 kända konstnärer.

Bostäder

Vi har drygt 2 100 moderna lägenheter i Rissne, samtliga i flerfamiljshus. Lägenheterna finns i storlekarna 1 till 6 rum och kök, många med egen uteplats. Alla har bredband och kabel-TV.

Tillgänglighet

Våra hus i Rissne har bra tillgänglighet. Hiss finns i alla hus och det finns inga trappor utanför entrén eller till hissen. Det är lätt att ta sig fram med rollator, rullstol och barnvagn.

Service

I och runt centrumhuset vid Rissne Torg finns affärer, torghandel, kommunal service och en uppskattad plaskdamm.

Kommunikationer

Till Rissne tar man sig enkelt med tunnelbanans blåa linje, bussar eller bil via den närliggande E18. Planer finns också för den nya Tvärbanan med hållplats i Rissne.

Förskola och skola

I Rissne finns ett tiotal förskolor i både kommunal och privat regi samt den öppna förskolan i Rissnekyrkan.

Det finns totalt tre skolor i Rissne. Miklagård och Skvadronskolan som båda har förskoleklass till och med årskurs 5 samt Rissneskolan med årskurs 6-9.

På Kasernvägen finns också Sundbybergs Folkhögskola med humanistisk och skapande inriktning.

Sport, fritid och kultur

I Rissne finns gott om möjligheter till både sport och lek. Här finns en idrottsplats för fotboll, tennis eller friidrott. Det finns två fotbollsplaner och på vintern - om vädret tillåter - spolas den lilla planen för skridskoåkning.

I Rissne idrottshall spelas bland annat volleyboll, innebandy, basket och handboll och Rissne ängar är ett härligt grönområde för bland annat picknick, lek och pulkaåkning.

I centrum finns också fritidsgården Gluggen som är öppen varje dag för ungdomar mellan 10 och 19 år. På eftermiddagarna är det 10-12 årsverksamhet och på kvällarna tonårsverksamhet.

Framtiden

Nu planeras det för fler bostäder i Rissne och de centrala delarna av området ska också göras mer levande genom en omgestaltning av torget och utökad service. Det pågår också diskussioner om en förnyad bil- och kollektivtrafiklösning vid Rissne torg. Kistagrenen av tvärbanan kommer att få en station vid Rissne Torg.

Visste du att...

  • Namnet Rissne har sitt ursprung från vikingatiden då området hette Risenö, vilket anses betyda ”den risiga ön”. Det uppenbarar sig för första gången i skrift i ett runstensfragment från 1100-talet.
  • Sundbybergs enda byggnadsminne, Rissne gård, är från 1600-talet och hade då fyra våningar. De två översta våningarna revs av fabrikör Karl Edmund Bennet på början av 1800-talet. Under åren har Rissne gård bland annat varit sätesgård, officersbostad, officersmäss och nu restaurang och konferensgård.
  • Rissne invigdes under högtidliga former av dåvarande arbetsmarknadsminister Anna Greta Leijon. Det var också hon som öppnade Rissnes konstutställning 1997.
  • De kullar som idag tjänar som pulkbackar är i själva verket gravkullar.
  • Den stora stenen bakom centrumhuset är forntida och fungerade troligen som offersten.

Historia

Gravfynd visar att det kulliga Mälarlandskapet kring Rissne var bebott redan under äldre järnålder. Men det var först under medeltiden som Rissne by växte.

Det var då en kultiverad trakt, bebodd av ståndspersoner. Bland annat har man gjort fynd av duvhök, vilket endast överklassen kunde dressera och använda vid jakt. 1696 besöktes Rissne gård dessutom av självaste Karl XI och hans son, sedermera Karl XII.

Under flera århundraden var Rissne en plats för militär förläggning och verksamhet. När den nya stadsplanen lades fast för Rissne under 1970-talet avvecklades det militära och gamla byggnader revs sånär som på tre kaserner. Vägarna och de första kvarteren fick dock namn utifrån Rissnes militära förflutna.

Det nya området planerades mycket noga. Rissne skulle bli Sundbybergs modernaste stadsdel – den gröna stadsdelen. När det var dags för det första spadtaget var det inte landshövdingen eller bostadsministern tog det, utan två ungdomar som fick symbolisera den framtida generationen.