Ombildningar övriga

På uppdrag av kommunfullmäktige i Sundbyberg erbjuder Förvaltaren emellanåt boende i områden, som domineras av hyresrätter, att ombilda sina fastigheter till bostadsrätter.

Nedan redovisas listan på fastigheter med föreningar som anmält intresse för att ombilda. Observera att listan endast är en intresselista utan inbördes ordning.

Utöver fastigheterna på listan pågår ombildningar i Hallonbergen. Därtill har Förvaltarens styrelse beslutat om att erbjuda följande föreningar att ombilda:

  • Violen 2 i Ör (Logdansvägen 2-48/Örsvängen 6) med 270 lägenheter. Vid en köpstämma den 3 juli 2017 tackade bostadsrättföreningen ja till att förvärva fastigheten enligt köperbjudandet från Förvaltaren. Föreningen har tillträtt fastigheten 15 december 2017.
  • Östern 5 i Centrala (Götgatan 14-20/Råstensgatan 15/Tulegatan 11-19) med 84 lägenheter. Vid en köpstämma den 29 september 2017 tackade bostadsrättföreningen ja till att förvärva fastigheten enligt köperbjudandet från Förvaltaren. I övrigt är inga tider klara för ombildningen.
  • Vargen 2 i Storskogen (Friluftsvägen 4-26/Skogsbacken 13-33) med 238 lägenheter. (Fastigheten har värderats) Föreningen fick ett köperbjudande i november 2017.
  • Batteriet 3 i Rissne (Pjäsbacken 31-36) med 87 lägenheter. Fastigheten kommer att värderas under november och får ett köpeerbjudande under december 2017.

Kända mejladresser till bostadsrättsföreningar med pågående ombildningsprocesser nedan.

Friluftsvägen/Skogsbacken
brfvargen2@gmail.com

Nedan redovisas listan på fastigheter med föreningar som anmält intresse för att ombilda. Observera att listan endast är en intresselista utan inbördes ordning.

fastigheter med föreningar som anmält intresse för att ombilda

Fastighet Område Adress Antal lgh
Artilleristen 4 Rissne Ridvägen 41-45, 42-44  72
Bageriet 23 Centrala Humbleg. 30-36, Högklintav. 17-39, Landsv. 53-63 175
Batteriet 1 Rissne Pjäsbacken 11-16 81
Berghällen 11 Centrala Gjuteribacken 14 18
Berghällen 16 Centrala Gjuteribacken 2 18
Bildhuggaren 11   Centrala Mariagatan 1-5, Prästgårdsg. 6-10 60
Bävern 2 Storskogen Friluftsv. 29-31, Vackra V.12-16 143
Dragonen 1 Rissne Kavallerivägen 10-18 59
Ekorren 2 Storskogen Ateljevägen 2-28 154
Fasasen 3 Centrala Furuvägen 28, Rensgatan 2, Stenbrottsgatan 4-6,
Tulegatan 42
95
Grönskogen 1 Centrala Fågelsången 13 25
       
Gåsen 6 Centrala Prästgårdsgatan 22 24
Göken 2 Storskogen Skogsbacken 10-18 197
Hundlokan 3 Ör Majeldsvägen 1-23 166
Lien 1 Rissne Odalvägen 6-18 111
Lien 3 Rissne Odalvägen 20-28 92
Ljungen 3 Ör Spelmanshöjden 1-26 211
Maskinisten/
Metallarbetaren
Centrala Tulegatan 35-47, Lekplatsv. 2-10
och 1-7, Bergsgatan 5-15
138
Muraren 2 Centrala Sturegatan 31 20
Muraren 9 Centrala Järnvägsg. 30, Stationsg. 1-5,
Stureg. 29
59
Polaris 2 Storskogen Bergdalen 1-5 100
Pollux 2 Storskogen Bergdalen 2-8 151
Posten 12 Centrala Järnvägsg. 24-26, Stureg. 23 34
Pressen 1 Centrala Esplanaden 15-17, Vegagatan 1,
Sturegatan 32
58
Renen 2 Storskogen Ateljevägen 1-3,
Skogsbacken 22-30
128
Ringaren 5 Centrala Otterstavägen 3-7 57
Räfsan 5 Rissne Valkyriavägen 11 45
Räfsan 6 Rissne Valkyriavägen 13 35
Skogen 3 Centrala Lötgatan 4-6, Starrbäcksg. 17-23 80
Skvadronen 2 Rissne Skvadronsbacken 21-27 61
Skvadronen 3 Rissne Skvadronsbacken 31-36 76
Skvadronen 4 Rissne Skvadronsbacken 41-47 79
Skvadronen 5 Rissne Skvadronsbacken 51-56  92
Skvadronen 7 Rissne Skvadronsbacken 71-76  73
Solskiftet 1 Rissne Valkyriavägen 6-16 112
Vikingen 4 Rissne Mjölnerbacken 41-46 117
Vikingen 5 Rissne Mjölnerbacken 51-54 83

 

VAD ÄR EN OMBILDNING?

En ombildning till bostadsrätt betyder att hyresgästerna i ett hus köper fastigheten av Förvaltaren och sedan äger den gemensamt i en bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen bildas av de boende i huset som har erbjudits möjlighet till ombildning och är intresserade av det. För att föreningen ska få köpa huset krävs det att en majoritet, det vill säga två tredjedelar, av hyresgästerna är positiva till en ombildning. Om en ombildning sker kan hyresgästerna köpa bostadsrätten till sin lägenhet.

De hyresgäster som inte vill köpa sin lägenhet efter en ombildning får bo kvar precis som förut. De blir då bostadsrättsföreningens hyresgäster och får betala hyra till föreningen istället för Förvaltaren.

Om du vill läsa mer om hur en ombildning går till, besök gärna Boverkets och Konsumentverkets webbsida omBoende.se.