Ombildningar övriga

På uppdrag av kommunfullmäktige i Sundbyberg erbjuder Förvaltaren emellanåt boende i områden, som domineras av hyresrätter, att ombilda sina fastigheter till bostadsrätter.

Nedan redovisas listan på fastigheter med föreningar som anmält intresse för att ombilda. Observera att listan endast är en intresselista utan inbördes ordning.

Utöver fastigheterna på listan pågår ombildningar i Hallonbergen. Därutöver har Förvaltarens styrelse beslutat om att erbjuda följande föreningar att ombilda:

  • Violen 2 i Ör (Logdansvägen 2-48/Örsvängen 6)
  • Östern 5 i Centrala (Götgatan 14-20/Råstensgatan 15/Tulegatan 11-19)
  • Vargen 2 i Storskogen (Friluftsvägen 4-26/Skogsbacken 13-33)
  • Batteriet 3 i Rissne (Pjäsbacken 31-36)

fastigheter med föreningar som anmält intresse för att ombilda

Fastighet Distrikt Adress Antal lgh
Bageriet 23 Centrala Humbleg. 30-36, Högklintav. 17-39  
Landsv. 53-63
175
Batteriet 1 Rissne Pjäsbacken 11-16 81
Berghällen 11 Centrala Gjuteribacken 14 18
Berghällen 16 Centrala Gjuteribacken 2 18
       
Bildhuggaren 11   Centrala Mariagatan 1-5, Prästgårdsg. 6-10 60
Bävern 2 Storskogen   Friluftsv. 29-31, Vackra V.12-16 143
Dragonen 1 Rissne Kavallerivägen 10-18 59
Ekorren 2 Storskogen Ateljevägen 2-28 154
Grönskogen 1 Centrala Fågelsången 13 25
       
Gåsen 6 Centrala Prästgårdsgatan 22 24
Göken 2 Storskogen Skogsbacken 10-18 197
Hundlokan 3 Ör Majeldsvägen 1-23 166
Lien 3 Rissne Odalvägen 20-28 92
Ljungen 3 Ör Spelmanshöjden 1-26 211
       
Maskinisten/
Metallarbetaren
Centrala Tulegatan 35-47, Lekplatsv. 2-10
och 1-7, Bergsgatan 5-15
138
Muraren 2 Centrala Sturegatan 31 20
Muraren 9 Centrala Järnvägsg. 30, Stationsg. 1-5,
Stureg. 29
59
Polaris 2 Storskogen Bergdalen 1-5 100
Pollux 2 Storskogen Bergdalen 2-8 151
       
Posten 12 Centrala Järnvägsg. 24-26, Stureg. 23 34
Pressen 1 Centrala Esplanaden 15-17, Vegagatan 1,
Sturegatan 32
58
Renen 2 Storskogen Ateljevägen 1-3,
Skogsbacken 22-30
128
Ringaren 5 Centrala Otterstavägen 3-7 57
Räfsan 5 Rissne Valkyriavägen 11 45
       
Räfsan 6 Rissne Valkyriavägen 13 35
Skogen 3 Centrala Lötgatan 4-6, Starrbäcksg. 17-23 80
Skvadronen 2 Rissne Skvadronsbacken 21-27 61
Skvadronen 3 Rissne Skvadronsbacken 31-36 76
Skvadronen 4 Rissne Skvadronsbacken 41-47 79
       
Skvadronen 5 Rissne Skvadronsbacken 51-56  92
Skvadronen 7 Rissne Skvadronsbacken 71-76  73
Solskiftet 1 Rissne Valkyriavägen 6-16 112
Vikingen 4 Rissne Mjölnerbacken 41-46 117
Vikingen 5 Rissne Mjölnerbacken 51-54 83

 

VAD ÄR EN OMBILDNING?

En ombildning till bostadsrätt betyder att hyresgästerna i ett hus köper fastigheten av Förvaltaren och sedan äger den gemensamt i en bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen bildas av de boende i huset som har erbjudits möjlighet till ombildning och är intresserade av det. För att föreningen ska få köpa huset krävs det att en majoritet, det vill säga två tredjedelar, av hyresgästerna är positiva till en ombildning. Om en ombildning sker kan hyresgästerna köpa bostadsrätten till sin lägenhet.

De hyresgäster som inte vill köpa sin lägenhet efter en ombildning får bo kvar precis som förut. De blir då bostadsrättsföreningens hyresgäster och får betala hyra till föreningen istället för Förvaltaren.

Om du vill läsa mer om hur en ombildning går till, besök gärna Boverkets och Konsumentverkets webbsida omBoende.se.