Ombildningar övriga

På uppdrag av kommunfullmäktige i Sundbyberg erbjuder Förvaltaren emellanåt boende i områden, som domineras av hyresrätter, att ombilda sina fastigheter till bostadsrätter.

Förvaltarens styrelse har beslutat att erbjuda ombildningar i Hallonbergen (se länk). Därtill har Förvaltarens styrelse även beslutat om att erbjuda följande föreningar att ombilda:

  • Östern 5 i Centrala (Götgatan 14-20/Råstensgatan 15/Tulegatan 11-19) med 84 lägenheter. Vid en köpstämma den 29 september 2017 tackade bostadsrättföreningen ja till ombildning. Föreningens köperbjudande gällde till 1 juni men föreningen lyckades inte klara finansieringen. Fastigheten fortsätter därmed att förvaltas av Förvaltaren.

  • Vargen 2 i Storskogen (Friluftsvägen 4-26/Skogsbacken 13-33) med 238 lägenheter. Föreningen röstade nej till ombildning vid köpstämma i april 2018 och därmed fortsätter Förvaltaren att förvalta fastigheten.  

  • Batteriet 3 i Rissne (Pjäsbacken 31-36) med 87 lägenheter.
    Det köperbjudande som föreningen fick den 8 jan 2018 har förfallit eftersom föreningen inte klarade finansieringen till tillträdesdatumet 3 september 2018.

Vikingen 4 och Vikingen 5
Därutöver har Förvaltaren låtit göra en värdering av Vikingen 4 och Vikingen 5. Värderingarna är gjorda men det finns i nuläget inga beslut om att lämna köperbjudanden till föreningarna i respektive fastighet.

Genomförda ombildningar

  • Violen 2 (Logdansvägen) ombildades i december 2018. 

Kända mejladresser till bostadsrättsföreningar med pågående ombildningsprocesser nedan.

Friluftsvägen/Skogsbacken
brfvargen2@gmail.com

Föreningar som anmält intresse för att ombilda

Nedan redovisas listan på fastigheter med föreningar som anmält intresse för att ombilda. Observera att listan endast är en intresselista utan inbördes ordning.

Fastighet Område Adress Antal lgh
Artilleristen 4 Rissne Ridvägen 41-45, 42-44 72
Bageriet 23 Centrala Humbleg. 30-36, Högklintav. 17-39, Landsv. 53-63 175
Batteriet 1 Rissne Pjäsbacken 11-16 81
Berghällen 11 Centrala Gjuteribacken 14 18
Berghällen 16 Centrala Gjuteribacken 2 18
Bildhuggaren 11         Centrala Mariagatan 1-5, Prästgårdsg. 6-10 60
Bävern 2 Storskogen   Friluftsv. 29-31, Vackra V.12-16 143
Dragonen 1 Rissne Kavallerivägen 10-18 59
Ekdungen 1   Järnvägsgatan 21-23 102
Ekorren 2 Storskogen Ateljevägen 2-28

154

Fasasen 3 Centrala Furuvägen 28, Rensgatan 2, Stenbrottsgatan 4-6,
Tulegatan 42
95
Grönskogen 1 Centrala Fågelsången 13 25
Gullvivan 2  Ör Mamsellstigen 2-8 120
Gåsen 6 Centrala Prästgårdsgatan 22 24
Göken 2 Storskogen Skogsbacken 10-18 197
Hundlokan 3 Ör Majeldsvägen 1-23 166
Lien 1 Rissne Odalvägen 6-18 111
Lien 3 Rissne Odalvägen 20-28 92
Ljungen 3 Ör Spelmanshöjden 1-26 211
Maskinisten/
Metallarbetaren 
Centrala Tulegatan 35-47, Lekplatsv. 2-10
och 1-7, Bergsgatan 5-15
138
Muraren 2 Centrala Sturegatan 31 20
Muraren 9 Centrala Järnvägsg. 30, Stationsg. 1-5,
Stureg. 29
59
Polaris 2 Storskogen   Bergdalen 1-5 100
Pollux 2 Storskogen Bergdalen 2-8 151
Posten 12 Centrala Järnvägsg. 24-26, Stureg. 23 34
Pressen 1 Centrala Esplanaden 15-17, Vegagatan 1,
Sturegatan 32
58
Renen 2 Storskogen Ateljevägen 1-3,
Skogsbacken 22-30
128
Ringaren 5 Centrala Otterstavägen 3-7 57
Räfsan 5 Rissne Valkyriavägen 11 45
Räfsan 6 Rissne Valkyriavägen 13 35
Skogen 3 Centrala Lötgatan 4-6, Starrbäcksg. 17-23 80
Skvadronen 2 Rissne Skvadronsbacken 21-27 61
Skvadronen 3 Rissne Skvadronsbacken 31-36 76
Skvadronen 4 Rissne Skvadronsbacken 41-47 79
Skvadronen 5 Rissne Skvadronsbacken 51-56  92
Skvadronen 7 Rissne Skvadronsbacken 71-76  73
Solskiftet 1 Rissne Valkyriavägen 6-16 112
Vikingen 4 Rissne Mjölnerbacken 41-46 117
Vikingen 5 Rissne Mjölnerbacken 51-54 83

 

VAD ÄR EN OMBILDNING?

En ombildning till bostadsrätt betyder att hyresgästerna i ett hus köper fastigheten av Förvaltaren och sedan äger den gemensamt i en bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen bildas av de boende i huset som har erbjudits möjlighet till ombildning och är intresserade av det. För att föreningen ska få köpa huset krävs det att en majoritet, det vill säga två tredjedelar, av hyresgästerna är positiva till en ombildning. Om en ombildning sker kan hyresgästerna köpa bostadsrätten till sin lägenhet.

De hyresgäster som inte vill köpa sin lägenhet efter en ombildning får bo kvar precis som förut. De blir då bostadsrättsföreningens hyresgäster och får betala hyra till föreningen istället för Förvaltaren.

Om du vill läsa mer om hur en ombildning går till, besök gärna Boverkets och Konsumentverkets webbsida omBoende.se.