Ombildningar

På uppdrag av kommunfullmäktige i Sundbyberg erbjuder Förvaltaren emellanåt boende i områden, som domineras av hyresrätter, att ombilda sina fastigheter till bostadsrätter.

Ombildningar sker för att skapa en mångfald av boendeformer i de olika stadsdelarna så att invånare kan välja mellan att bo i hyresrätt eller bostadsrätt.

VAD ÄR EN OMBILDNING?

En ombildning till bostadsrätt betyder att hyresgästerna i ett hus köper fastigheten av Förvaltaren och sedan äger den gemensamt i en bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen bildas av de boende i huset. Föreningen skickar en intresseanmälan till Förvaltaren och anlitar en ombildningskonsult. Konsulten hjälper föreningen genom hela ombildningsprocessen.

Förvaltarens styrelse beslutar sedan om vilka föreningar/fastigheter som ska erbjudas ombildning. Efter erbjudandet upprättar föreningen en ekonomisk plan, förhandlar med banker, prissätter andelar/lägenheterna och håller en köpstämma där alla boende i huset får rösta om köpet. Röstar minst två tredjedelar delar av hyresgästerna för ett köp kan ombildningen ske. Hyresgästerna köper därefter bostadsrätten till sin lägenhet av föreningen.

De hyresgäster som inte vill köpa sin lägenhet efter en ombildning får bo kvar precis som förut. De blir då bostadsrättsföreningens hyresgäster och får betala hyra till föreningen istället för Förvaltaren.

Om du vill läsa mer om hur en ombildning går till, besök gärna Boverkets och Konsumentverkets webbsida omBoende.se.