Ombildningar

På uppdrag av kommunfullmäktige i Sundbyberg erbjuder Förvaltaren emellanåt boende i områden, som domineras av hyresrätter, att ombilda sina fastigheter till bostadsrätter.

Ombildningar sker för att skapa en mångfald av boendeformer i de olika stadsdelarna så att invånare kan välja mellan att bo i hyresrätt eller bostadsrätt.

I Hallonbergen, i Ör, vid Tuletorget och i Rissne pågår – eller ska påbörjas –ombildningsprocesser för totalt sju fastigheter. Se nedan.

Under våren 2017 tog Förvaltaren fram ett underlag till bolagets styrelse för beslut om hur ombildningsfrågan ska drivas i de olika områdena – vid sidan av Hallonbergen där det sedan tidigare finns ett ägardirektiv och uppdrag. 

Underlaget för övriga områden beaktar uppgifter om hur fördelningen mellan olika boendeformer av bostäder ser ut i området, hur de tekniska och ekonomiska förutsättningarna ser ut, hur intresset för ombildning vuxit fram, med mera.

Målsättningen är att detta underlag och de ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om ska ligga till grund för en prioritering av vilka föreningar som ska erbjudas ombildning. Utifrån detta har styrelsen tagit beslut om att erbjuda ombildningar enligt nedan.

Påbörjade ombildningar

  • Av fem fastigheter i  Hallonbergen har en förening köpt sin fastighet, två har fått ett köperbjudande och två har visat intresse för ombildning. 
  • I februari 2017 beslutade styrelsen att även erbjuda hyresgästerna i Violen 2 i Ör och Östern 5 vid Tuletorget möjligheten att ombilda sina fastigheter.
  • I mars 2017 beslutade Förvaltarens styrelse att erbjuda hyresgästerna i Vargen 2 i Ör och Batteriet 3 i Rissne möjligheten att ombilda. 

Mer information finner du i länkrutorna.

VAD ÄR EN OMBILDNING?

En ombildning till bostadsrätt betyder att hyresgästerna i ett hus köper fastigheten av Förvaltaren och sedan äger den gemensamt i en bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen bildas av de boende i huset som har erbjudits möjlighet till ombildning och är intresserade av det. För att föreningen ska få köpa huset krävs det att en majoritet, det vill säga två tredjedelar, av hyresgästerna är positiva till en ombildning. Om en ombildning sker kan hyresgästerna köpa bostadsrätten till sin lägenhet.

De hyresgäster som inte vill köpa sin lägenhet efter en ombildning får bo kvar precis som förut. De blir då bostadsrättsföreningens hyresgäster och får betala hyra till föreningen istället för Förvaltaren.

Om du vill läsa mer om hur en ombildning går till, besök gärna Boverkets och Konsumentverkets webbsida omBoende.se.