Ombildning i Hallonbergen

I slutet av 2014 beslutade Kommunfullmäktige i Sundbyberg att Förvaltarens hyresgäster i Hallonbergen ska ges möjlighet att ombilda fastigheterna de bor i till bostadsrättsföreningar. Syftet är att skapa ett mer varierat boende i Hallonbergen med både hyresrätter och bostadsrätter.

Hösten 2015 började Förvaltaren skicka ut information per post om möjligheten till ombildning till sina hyresgäster i Hallonbergen.

Fastigheterna som är aktuella för ombildning är Lötsjövägen, Skidbacken, Hallonbergsvägen, Bergshöjden och Rissneleden. Boende i samtliga fastigheter har visat intresse för att ombilda och har bildat bostadsrättsföreningar (brf). Här nedan kan du se vad som händer just nu i de olika husen.

Informationsbreven som har skickats ut till hyresgästerna i Hallonbergen finns i länkrutan "Infomaterial". Där kan du läsa mer om hur en ombildning går till, hur stort intresset är för ombildning i de olika fastigheterna och vad nästa steg är för både hyresgästerna och Förvaltaren.

Status just nu i de aktuella fastigheterna

 • Terränglöparen 9, Lötsjövägen 9–99, 463 lägenheter
  1 juni 2017 köpte bostadsrättsföreningen Terränglöparen 9 fastigheten av Förvaltaren.

 • Orienteraren 8, Hallonbergsvägen 1–47 och Skolgången 2, 222 lägenheter
  Intresseanmälan inlämnad och brf är bildad. Värdering av fastigheten pågår.

 • Vandraren 8, Rissneleden 17–95, 505 lägenheter
  Intresseanmälan inlämnad och brf är bildad. Har fått ett köperebjudande 13 mars 2017.

 • Skidåkaren 7, Skidbacken 4–70, 348 lägenheter
  Intresseanmälan inlämnad och brf är bildad. Värdering av fastigheten pågår.

 • Stigfinnaren 8, Bergshöjden 4–68, 344 lägenheter
  Intresseanmälan inlämnad och brf är bildad. Har fått ett köpeerbjudande 13 mars 2017.

Har du frågor?

Bor du i Hallonbergen och har frågor om eventuell ombildning i ditt hus vänder du dig i första hand till din bostadsrättsförening. Länkar till de föreningar som bildats hittar du nedan.

Om du har du frågor kring Förvaltarens del i ombildningarna kontakta vår kundtjänst, info@forvaltaren.se eller 08-706 90 00.

Lötsjövägen
www.brfterrangloparen9.se

Skidbacken
www.brfskidbacken.se

Hallonbergsvägen
www.brforienteraren8.se

Bergshöjden
Brf Fyrtornet 10

Rissneleden
Brf Ugglan i Sundbyberg