Ombildning i Hallonbergen

I slutet av 2014 beslutade Kommunfullmäktige i Sundbyberg att Förvaltarens hyresgäster i Hallonbergen ska ges möjlighet att ombilda fastigheterna de bor i till bostadsrättsföreningar. Syftet är att skapa ett mer varierat boende i Hallonbergen med både hyresrätter och bostadsrätter.

Hösten 2015 började Förvaltaren skicka ut information per post om möjligheten till ombildning till sina hyresgäster i Hallonbergen.

Fastigheterna som är aktuella för ombildning har adresserna Lötsjövägen, Skidbacken, Hallonbergsvägen, Bergshöjden och Rissneleden. Boende i samtliga fastigheter har visat intresse för att ombilda och har bildat bostadsrättsföreningar (brf). Här nedan kan du se vad som händer just nu i de olika husen.

Informationsbreven som har skickats ut till hyresgästerna i Hallonbergen finns i länkrutan "Infomaterial". Där kan du läsa mer om hur en ombildning går till, hur stort intresset är för ombildning i de olika fastigheterna och vad nästa steg är för både hyresgästerna och Förvaltaren.

Status just nu i de aktuella fastigheterna

 • Terränglöparen 9, Lötsjövägen 9–99, 463 lägenheter.
  1 juni 2017 köpte bostadsrättsföreningen Terränglöparen 9 fastigheten av Förvaltaren.

 • Orienteraren 8, Hallonbergsvägen 1–47 och Skolgången 2, 222 lägenheter.
  Intresseanmälan inlämnad och brf är bildad.

 • Vandraren 8, Rissneleden 17–95, 505 lägenheter.
  Intresseanmälan inlämnad och brf är bildad. Har fått ett köperbjudande 13 mars 2017.

 • Skidåkaren 7, Skidbacken 4–70, 348 lägenheter.
  Intresseanmälan inlämnad och brf är bildad.

 • Stigfinnaren 8, Bergshöjden 4–68, 344 lägenheter.
  Intresseanmälan inlämnad och brf är bildad. Har fått ett köperbjudande 13 mars 2017. Föreningen har tackat ja till köpeerbjudandet och tillträdet är planerat till 15 febrauri 2018.

Har du frågor?

Bor du i Hallonbergen och har frågor om eventuell ombildning i ditt hus vänder du dig i första hand till din bostadsrättsförening. Länkar till de föreningar som bildats hittar du nedan.

Om du har du frågor kring Förvaltarens del i ombildningarna kontakta vår kundtjänst, info@forvaltaren.se eller 08-706 90 00.

Kontaktuppgifter till bostadsrättsföreningar med pågående ombildningsprocesser nedan.

Lötsjövägen
www.brfterrangloparen9.se

Skidbacken
www.brfskidbacken.se

Hallonbergsvägen
www.brforienteraren8.se

Övriga föreningar 

Bergshöjden
Brf Fyrtornet 10

Rissneleden
Brf Ugglan i Sundbyberg