Ombildning i Hallonbergen

I slutet av 2014 beslutade Kommunfullmäktige i Sundbyberg att Förvaltarens hyresgäster i Hallonbergen ska ges möjlighet att ombilda fastigheterna de bor i till bostadsrättsföreningar. Syftet är att skapa ett mer varierat boende i Hallonbergen med både hyresrätter och bostadsrätter.

Hösten 2015 började Förvaltaren skicka ut information per post om möjligheten till ombildning till sina hyresgäster i Hallonbergen. Boende i samtliga fastigheter har visat intresse för att ombilda och har bildat bostadsrättsföreningar (brf). Här nedan kan du se vad som händer just nu.

Informationsbreven som har skickats ut till hyresgästerna i Hallonbergen finns i länkrutan "Infomaterial". Där kan du läsa mer om hur en ombildning går till, hur stort intresset är för ombildning i de olika fastigheterna och vad nästa steg är för både hyresgästerna och Förvaltaren.

aktuella fastigheter

 • Vandraren 9, Rissneleden 17–95, 505 lägenheter.
  Det köperbjudande som föreningen fick den 3 mars 2017 har förfallit eftersom föreningen inte klarade finansieringen till tillträdesdatumet 1 okt 

 • Orienteraren 8, Hallonbergsvägen 1–47 och Skolgången 2, 222 lägenheter.
  Intresseanmälan inlämnad och brf är bildad.

 • Skidåkaren 7, Skidbacken 4–70, 348 lägenheter.
  Intresseanmälan inlämnad och brf är bildad.

Genomförda ombildningar

 • Terränglöparen 9 (Lötsjövägen) ombildades i juni 2017
 • Stigfinnaren 8 (Bergshöjden ) ombildades 2018.

Har du frågor?

Bor du i Hallonbergen och har frågor om eventuell ombildning i ditt hus vänder du dig i första hand till din bostadsrättsförening. Länkar till de föreningar som bildats hittar du nedan.

Om du har du frågor kring Förvaltarens del i ombildningarna kontakta vår kundtjänst, info@forvaltaren.se eller 08-706 90 00.

Kontaktuppgifter till bostadsrättsföreningar i Hallonbergen.

Lötsjövägen
www.brfterrangloparen9.se

Skidbacken
www.brfskidbacken.se

Hallonbergsvägen
www.brforienteraren8.se

Övriga föreningar 

Bergshöjden
www.brffyrtornet10.com

Rissneleden

www.brfugglanisundbyberg.se