Om projektet

 

Under de närmaste åren planeras för en utveckling av centrumfastigheter i Rissne, Hallonbergen och Ör. Den påbörjade förnyelsen av Hallonbergen centrum blir nu en del av den samlade utvecklingen av stadens centrumfastigheter.

Hallonbergen centrum har ett brett utbud av både butiker och service. Här finns bland annat apotek, vårdcentral och folktandvård liksom livsmedelsaffär, gym och lokala butiker. Platsen är också en knutpunkt för kommunikation med buss- och tunnelbaneförbindelser.

centrum kan komma att byta ägare

Externa aktörer har bjudits in för att utveckla idékoncept för stadens centrumfastigheter. Det innebär att Hallonbergen centrum kan komma att byta ägare framöver. Tidplanen har tidigarelagts med 12 månader och tanken är nu att en eventuell ny ägare ska ta över redan under hösten 2017.

I väntan på att de nya idéerna ska konkretiseras till tydliga planer avbryts de redan planerade byggarbetena, med undantag av den nya fritidsgården som kommer stå klar under januari 2017.

tryggt i väntan på nya planer

– Förvaltaren kommer fortsätta ta ansvar för att Hallonbergen centrum ska vara tryggt och fungerande för besökare, hyresgäster och butiksinnehavare i väntan på att de nya planerna ska ta form. Ungdomslotsarna kommer fortsätta finnas i centrum och vi kommer ha fortsatt hög närvaro av väktare på plats. Vi kommer också att jobba med tillfälliga event och andra aktiviteter för att bidra till ett levande centrum i väntan på en eventuell ny ägare, säger Karin Strömberg Ekström, chef för Förvaltning och Uthyrning.

viktig funktion som mötesplats

Hallonbergen ligger mitt i den snabbväxande och attraktiva delen av Norra Storstockholm – med utsikt mot Kista och Arenastaden. Läge, efterfrågan och kommunikationer gör att stadsdelen nu går in i en expansiv fas. Bland annat kommer flera tusen nya bostäder byggas, nya verksamheter etableras och flera aktörer är med och förändrar stadsbilden. Hallonbergen centrum kommer fortsätta fylla en viktig funktion som mötesplats och servicecentrum för den växande stadsdelen.