Om projektet

 

Under de närmaste åren planeras för en utveckling av centrumfastigheter i Rissne, Hallonbergen och Ör. Som en del i utvecklingen har nu fastighetsbolaget Balder förvärvat Hallonbergen centrum. 

Hallonbergen ligger mitt i den snabbväxande och attraktiva delen av Norra Storstockholm – med utsikt mot Kista och Arenastaden. Läge, efterfrågan och kommunikationer gör att stadsdelen nu går in i en expansiv fas.

Bland annat kommer flera tusen nya bostäder byggas, nya verksamheter etableras och flera aktörer är med och förändrar stadsbilden. Hallonbergen centrum kommer fortsätta fylla en viktig funktion som mötesplats och servicecentrum för den växande stadsdelen.