Nycklar och lås

Det finns tre cylindernycklar till varje lägenhet. Behöver du en extra lägenhetsnyckel ska du kontakta en låssmed eller annan nyckelservice som hjälper dig att göra fler. Du betalar då själv kostnaden.

Sjutillhållarlås (extralås)

Det är inte standard med sjutillhållarlås i alla våra lägenheter. Vill du montera ett sjutillhållarlås i ytterdörren går det naturligtvis bra. Däremot måste monteringen göras av behörig fackman. Detsamma gäller även för titthål. Tänk på att du själv betalar kostnaden.

En säkerhetsdörr kan vara ett alternativ. Den har både sjutillhållarlås och titthål. Dessutom tar dörren effektivt bort ljud från trapphuset och ger dig en rabatt på hemförsäkringen. Kostnaden för en säkerhetsdörr betalar du via hyresavin. På Min sida kan du få mer information i tjänsten Välja tillval.

Har du tappat dina nycklar och inte kommer in i lägenheten ska du kontakta en låssmed som hjälper dig med ett låsbyte. Tänk på att du själv betalar kostnaden.

Nyckeltub

För att vi ska kunna utföra servicearbeten av olika slag så är det ibland nödvändigt att vi får komma in i din lägenhet. För att du inte ska behöva vara hemma om du inte vill eller kan, så har vi monterat en nyckeltub i lägenhetsdörren. Nyckeltuber finns i lägenhetsdörrarna i Rissne, Ursvik, Hallonbergen, Ör och vissa fastigheter i centrala Sundbyberg.

Om du ger oss eller annan servicepersonal tillåtelse att gå in i lägenheten fast att du inte är hemma, så hänger du lägenhetsnyckeln/-nycklarna till dörren i tuben från insidan. Servicepersonalen låser upp tuben från utsidan med tubnyckeln och tar ut lägenhetsnyckeln/-nycklarna och öppnar dörren.

När servicepersonalen är klar hängs lägenhetsnyckeln/-nycklarna tillbaka i nyckeltuben. När du kommer hem så tar du bort dem från tuben.

Passerbricka

I flera av våra områden har vi monterat ett elektroniskt låssystem. Behöver du fler brickor eller har tappat en bricka så kan du köpa en ny på distriktskontoret. Tänk på att meddela oss omgående så att vi kan spärra behörigheten på en borttappad bricka.