Ny hyra från 1 januari 2018

2017-11-13

Från och med 1 januari 2018 höjs hyran med 0,65%. Hyran förhandlades fram redan förra året i en tvåårig överenskommelse med Hyresgästföreningen.

Den nya bostadshyran för 2018 är klar. Grundhyran höjs med 0,65% från och med 1 januari 2018, och har förhandlats fram i en tvåårig överenskommelse med Hyresgästföreningen, region Storstockholm Sundbybergsföreningen. Med den nya hyresnivån kommer Förvaltaren fortsatt att ha bland de lägsta hyrorna i regionen.

Exempel på kostnad

För en normaltrea blir hyreshöjningen cirka 42 kronor per månad för 2018.

 
Tillbaka