Socialt ansvar

Vårt sociala ansvar har många dimensioner. I stort handlar det om att långsiktigt arbeta för attraktiva bostadsområden där människor trivs, mår bra och känner inflytande över sitt boende.

Nöjda bostadshyresgäster

Ett av våra övergripande verksamhetsmål är att uppnå ett Nöjd Kund-Index på 70, vilket vi överträffade 2016 då siffran landade på 71. Det är en kraftig ökning sedan 2011 då resultatet låg på 60. Detta förklaras genom ett målmedvetet och uthålligt arbete för en sund och god inomhusmiljö, bra service, välfungerande felanmälan och trygga miljöer i och runt fastigheterna. Särskilt glädjande är att vår kundtjänst får höga betyg av våra bostadshyresgäster. Framåt har vi fokus på hållbar renovering och underhåll av fastigheterna.

Tryggheten är central

Förvaltaren har sedan länge arbetat för trygghetsskapande i både inom- och utomhusmiljöer genom exempelvis god belysning, bra städning och trivsamma gårdar. Utbud som attraherar en mångfald av boende och verksamheter är också en viktig grund för en trygg miljö. Att våra medarbetare är närvarande och synliga i och kring fastigheterna är en annan viktig fråga. Utöver det genomför vi trygghetsvandringar, arbete mot störningar och tillsammans med bevakningsbolaget Nokas erbjuder vi gratistjänsten Tryggve, där hyresgästerna kan få sällskap av väktare hem till dörren.

Bidrar till sysselsättning och aktiviteter

Vi jobbar aktivt med att skapa praktikplatser, sommarjobb och andra sysselsättningsmöjligheter för dem som bor i våra områden. Vi tar även emot ensamkommande ungdomar på praktik. Förvaltaren stöttar också många föreningar och deltar i ett världsomfattande projekt vid namn El Sistema, med musik som pedagogiskt verktyg för barn. Våra ungdomslotsar arbetar för att skapa aktiviteter för unga på kvällar och lov. Genom dessa, och fler, aktiviteter bidrar Förvaltaren till att utveckla livet även mellan husen.

Engagerade medarbetare

För att vi ska kunna ge bästa service till våra bostadshyresgäster är engagemanget hos våra medarbetare central. Förvaltaren vill vara en inspirerande arbetsplats där det är möjligt att förena privatliv med en utmanande karriär. Vi arbetar resultatorienterat med fokus på kompetens och ansvarstagande. En god arbetsmiljö med mångfald och jämställdhet är andra viktiga delar. Vi lägger också stor vikt vid att leva i enlighet med vår värdegrund.

Har du frågor om vårt sociala ansvarstagande? Då är du välkommen att kontakta mig.

Wendela Falkenström

Hållbarhetschef
08-706 91 90
wendela.falkenstrom@forvaltaren.se