Månadsbrev Vackra vägen och Friluftsvägen

Vi är nu klara med alla arbeten inne i din lägenhet. I månadsskiftet april/maj börjar vi med renoveringen av det nedre garaget. Besqabs nybygge fortsätter som planerat.

Vi kunde hålla det planerade elavbrottet den 26 mars kortare än aviserat. I huvudsak berördes all el i låghuset och passersystemen i höghuset under någon timme. Under avbrottet serverade vi varm mat och kaffe till alla som besökte vår matvagn på gården. Totalt 75 portioner.

Stort tack till er alla som besökte oss vid vagnen och kom med värdefulla tips om hur vi kan underlätta boendet under
byggtiden. Som tack för bra samarbete under bygget och elavbrottet bjöd Besqab förskolan på Vackra vägen på valfri dagsutflykt. Och valet blev uppskattade Junibacken på Djurgården.

ARBETEN UNDER APRIL OCH MAJ

Arbetet med ledningsnätet på Vackra vägen och Friluftsvägen står klart i början av april. Det som sedan återstår är arbeten på Vackra vägen med fjärrvärmenätet.

  • 1-8 april slutför Besqab pålningsarbetet för nybygget.
  • 8-26 april gör Besqab klart vägrampen mellan gaveln på Friluftsvägen 31 och det nedre garaget. Den nya rampen får värmeslingor i marken för kalla dagar, nya belysningar på väggen och nytt passersystem för aptusbrickor.
  • 8-16 april görs kompletterande asfaltarbeten i gatuplanet vid Vackra vägen 14 och 16.
  • 29 april startar renoveringen av det nedre garaget. Inne i garaget lagar vi golvet, målar upp väggar och tak, gör en ny platsindelning samt säkrar upp vatten, avlopp, el med mera.
  • 1-10 maj får du som idag har en garageplats ett brev från oss med information om platserna i det nyrenoverade garaget.

Under sommaren räknar vi med att kunna sätta upp ett nytt staket mellan låghuset och höghuset. Så snart det är klart kan vi riva dagens byggplank – och göra i ordning gårdsytan.

HAR DU TIPS ELLER FRÅGOR?

Inför garagerenoveringen tar vi gärna emot tips på förbättringar av garagen. Kontakta projektledare Andreas Finnman på andreas.finnman@forvaltaren.se eller 08-706 90 46. För frågor om Besqabs nybygge kontaktar du platschef Thomas Nyström på 08-409 416 00, thomas.nystrom@besqab.se

 
Tillbaka