Lägenhetsfakta

Här hittar du exempel på hyresnivåer, lägenhetsstorlekar, service och kommunikationer samt mer om tillgängligheten i våra hus.

Mer om våra lägenheter

Exemplen hittar du i "Lägenhetsfakta 2013" till höger. Observera att hyresnivåerna kan förändras, bland annat i samband med den årliga hyreshöjningen.

I "Tillgänglighet i våra hus" hittar du också information om tillgängligheten i hus och kan få en uppfattning om hur lätt det är att ta sig fram med rollator, rullstol eller barnvagn i våra olika stadsdelar.