Köpoäng

Hos oss erbjuds varje ledig lägenhet efter ett poängsystem. Din köpäng räknas från dagen du registrerar köplats.

Så räknas poängen

Varje dag ger poäng, din poäng räknas från den dag du registrerar din köplats. Bor du hos oss och är kontraktsinnehavare får du 1,5 poäng per dag som du bor i din nuvarande lägenhet. Även unga sökande upp till 26 år, folkbokförda i Sundbyberg, får 1,5 poäng per dag. Alla andra får 1 poäng per dag i kön.

När du fått en lägenhet nollställs poängen. Det gäller även om du väljer att byta lägenhet själv.

Om du säger upp din lägenhet hos oss behåller du din köpoäng (regeln infördes 1 april 2015 och gäller bara avtal som sagts upp efter det).

Ifall vi upptäcker att du har en felaktig köpoäng kommer vi att korrigera den i efterhand.

För att behålla dina köpoäng behöver du logga in på Min sida minst en gång om året (det vill säga minst var 12:e månad).

Vid korttidskontrakt

Hyr du en lägenhet på så kallat korttidskontrakt behåller du din ursprungliga köpoäng och får 1 poäng per dag.

Vid separation

Om du ska separera och överlåter ert gemensamma avtal hos oss till din partner tar du över er köpoäng. Du får sedan 1 poäng per dag.

För trygghetsboende

Du som är 65 år eller äldre, folkbokförd i Sundbyberg och har ett svenskt personnummer kan ställa dig i kö för trygghetsboende. Du måste ha fyllt 70 år för att flytta in i ett trygghetsboende, men du kan söka från att du har fyllt 65 år. Är ni två som söker ska en av er vara 70 år när ni flyttar in.

I kön för trygghetsboende får alla 1 köpoäng per dag, oavsett om du bor hos Förvaltaren eller inte. Detta för att alla i Sundbyberg ska ha samma möjlighet till trygghetsboende.

För ungdomar i Sundbyberg

Du som är ungdom mellan 16 och 25 år och folkbokförd i Sundbyberg får 1,5 poäng per dag. För att få 1,5 poäng per dag krävs att du i samband med registreringen, personligen lämnar ett personbevis och uppvisar giltig legitimation, som visar att du är folkbokförd i Sundbyberg. Tänk på att du endast får 1 poäng per dag innan personbeviset inkommit och att vi inte lägger till några poäng i efterhand.

Ungdomar mellan 16 och 25 år som inte är folkbokförda i Sundbyberg får 1 poäng per dag.

Väljer du att flytta in i en ungdomslägenhet behåller du din ursprungliga köpoäng, så att du kan fortsätta din bostadskarriär hos oss när du vill flytta till något större.

ingen Förtur till lägenhet

Alla sökande har sin unika situation, exempelvis bostadslös, separation, tillökning, sociala eller medicinska skäl, som gör att man vill ha förtur till en lägenhet. Vi ger ingen någon förtur utan alla lägenheter hyrs ut efter köpoäng.