Köpoäng

Hos oss erbjuds varje ledig lägenhet efter ett poängsystem. Din köpäng räknas från dagen du registrerar köplats.

Så räknas poängen

Varje dag ger poäng, din poäng räknas från den dag du registrerar din köplats. Bor du hos oss och är kontraktsinnehavare får du 1,5 poäng per dag som du bor i din nuvarande lägenhet. Även unga sökande upp till 26 år, folkbokförda i Sundbyberg, får 1,5 poäng per dag. Alla andra får 1 poäng per dag i kön.

När du fått en lägenhet nollställs poängen. Det gäller även om du väljer att byta lägenhet själv.

Om du säger upp din lägenhet hos oss behåller du din köpoäng (regeln infördes 1 april 2015 och gäller bara avtal som sagts upp efter det).

Ifall vi upptäcker att du har en felaktig köpoäng kommer vi att korrigera den i efterhand.

För att behålla dina köpoäng behöver du logga in på Min sida minst en gång om året (det vill säga minst var 12:e månad).

Vid korttidskontrakt

Hyr du en lägenhet på så kallat korttidskontrakt behåller du din ursprungliga köpoäng och får 1 poäng per dag.

Vid separation

Om du ska separera och överlåter ert gemensamma avtal hos oss till din partner tar du över er köpoäng. Du får sedan 1 poäng per dag.

För ungdomar i Sundbyberg

Du som är ungdom mellan 16-25 år och folkbokförd i Sundbyberg får 1,5 poäng per dag. För att få 1,5 poäng per dag krävs att du i samband med registreringen, personligen lämnar ett personbevis och uppvisar giltig legitimation, som visar att du är folkbokförd i Sundbyberg. Tänk på att du endast får 1 poäng per dag innan personbeviset inkommit och att vi inte lägger till några poäng i efterhand.

Ungdomar mellan 16-25 år som inte är folkbokförda i Sundbyberg får 1 poäng per dag.

Väljer du att flytta in i en ungdomslägenhet behåller du din ursprungliga köpoäng, så att du kan fortsätta din bostadskarriär hos oss när du vill flytta till något större.

ingen Förtur till lägenhet

Alla sökande har sin unika situation, exempelvis bostadslös, separation, tillökning, sociala- eller medicinska skäl, som gör att man vill ha förtur till en lägenhet. Vi ger ingen någon förtur utan alla lägenheter hyrs ut efter köpoäng.