Grovsopsturné

Du ansvarar själv för att dina grovsopor tas om hand på rätt sätt. Med grovsopsturnén, vår extra service till dig som hyresgäst, vill vi ändå göra det lättare för dig att slänga trasiga saker – och samtidigt ta ansvar för miljön.

SMS-tjänst

För att du lättare ska komma ihåg när turnén kommer kan du anmäla dig till vår SMS-tjänst. Sms:a till 72323 och skriv något av alternativen nedan beroende på var du bor:

FVCENTRALA
FVSTORSKOGEN
FVALBY
FVHALLONBERGEN
FVÖR
FVRISSNE

Avsluta SMS-tjänst

Om du inte längre vill få sms – sms:a "STOPPA FV[DITT OMRÅDE]" till 72323. Bor du exempelvis i Rissne messar du "STOPPA FVRISSNE".

Egen hämtning vid porten

Vill du ha egen hämtning vid porten? Då ringer du Sundbyberg Avfall & Vatten på 08-706 65 00 eller mailar service.stadsmiljo@sundbyberg.se. Tänk på att du får betala för tjänsten, per kubikmeter enligt gällande avfallstaxa. Mer om hämtning av grovsopor hittar du på savab.se.