Grovsopsturné

Du ansvarar själv för att dina grovsopor tas om hand på rätt sätt. Med grovsopsturnén, vår extra service till dig som hyresgäst, vill vi ändå göra det lättare för dig att slänga trasiga saker – och samtidigt ta ansvar för miljön.

SMS-tjänst

För att du lättare ska komma ihåg när turnén kommer kan du anmäla dig till vår SMS-tjänst. Sms:a till 72323 och skriv något av alternativen nedan beroende på var du bor:

FVCENTRALA
FVÖR
FVSTORSKOGEN
FVHALLONBERGEN
FVRISSNE
FVALBY

Avsluta SMS-tjänst

Om du inte längre vill få sms – sms:a "STOPPA FV[DITT OMRÅDE]" till 72323. Bor du exempelvis i Rissne messar du "STOPPA FVRISSNE".

Egen hämning vid porten

Vill du ha egen hämtning vid porten? Då ringer du Sundbybergs stad på 08-706 81 40 eller maila till avfall-va@sundbyberg.se. Tänk på att du får betala för tjänsten, 352 kronor för en kubikmeter, och att du själv måste bära ner sakerna till bilen. En 3-sits soffa motsvarar ungefär 2 kubikmeter.