Göra karriär

Vi har en nyfiken syn på arbetsliv och organisation. För oss är det viktigt att du som medarbetare verkligen är företagets främsta resurs för framgång.

Vi tycker även att det är viktigt att du ska få utrymme att utveckla din kompetens och må bra som individ.

Vi är medlem i SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretags organisation). Där har vi ett givande utbyte av erfarenheter mellan medlemmarna genom att bland annat göra studiebesök hos varandra.

Skulle du vilja byta karriär inom företaget finns det möjlighet att söka lediga tjänster internt. Förvaltaren ger medarbetarna nya möjligheter att växa inom företaget och axla nya roller. Ett normalår har vi ett tiotal medarbetare som gör karriär internt.